Arbeidet blir utført i løpet av cirka 10-14 dager mellom uke 36 og 39, avhengig av været. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø eller sterk vind. Helikopteret skal ikke fly over bebyggelse eller folk.

Målet med målingene er primært å forbedre kartlegging av kvikkleire med bruk av nye metoder. Arbeidet er aktualisert etter skredtragedien i Gjerdrum ved årsskiftet. Store deler av Øvre Romerike er kjent for kvikkleire, og undersøkelsen skal bidra til en bedre kartlegging og forståelse av den. Området var en fjord under siste istid, dalbunnen lå dermed under vann og derfor er marine avsetninger som kvikkleire vanlig.

NGU skal også bruke en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt, noe som bidrar i NGUs generelle geologisk kartlegging. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken, som kartlegger hva som finnes av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Dette kan avsløre om det finnes arealer der det fremdeles er forhøyet radioaktivitet i gress og lav, som beites av for eksempel sau.

NGU forsøker å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Dataene blir etter hvert åpent tilgjengelige for alle gjennom NGUs nettsider.

Kontaktperson:

Prosjektleder
Sofie Gradmann, tlf.: 41205137, e-post: sofie.gradmann@ngu.no

Kartlegging fra helikopter


Publisert: 03.09.2021 10:21
Sist endret: 17.01.2023 12:22