Nå flytter Kemnerkontoret til Skatteetaten

Det betyr at dersom du skal snakke med Kemnerkontoret må du fra 1. november henvende deg til Skatteetaten.

Henvendelser rettes til Skatteetaten på nett hvor du kan avtale møte, chatte eller ringe. 

 

Oppgaver som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto/-saldoutskrift for skatt og avgift.

Skatteetaten vil med dette få en helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatt og avgifter.


Publisert: 14.10.2020 10:23
Sist endret: 14.10.2020 11:21