Kommunale kulturtilskudd 2018

Lag, foreninger og andre kulturaktører som driver med kunst- og kulturaktiviteter i Ullensaker kan søke kulturtilskudd for 2018 innen søknadsfristen 1. mai.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem kan søke?

Lokale frivillige lag/ foreninger og andre kulturaktører som driver med kunst- og kulturaktiviteter i Ullensaker, herunder humanitære organisasjoner. Det gis ikke tilskudd til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som har drift av utpreget kommersiell karakter og/eller innsamling som formål.

Tilskuddsordningen for driftstilskudd gjelder for kulturaktiviteter for, av og med barn og unge under 20 år. For tilskuddsordningene "Prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv" og "Tiltak mot rasisme" kan også voksne organisasjoner søke. For mer informasjon om retningslinjene se:

Driftstilskudd

Gjelder støtte til generell drift av aktivitet, samt vedlikehold og nyanskaffelser. Gjelder aktivitet for, av eller med barn og unge under 20 år.

Prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv

Med prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv menes prosjekter som representerer en form for nyskaping og utvikling for søkeren og for kultur, idretts- og friluftsfeltet i Ullensaker. Årlige aktiviteter regnes som ordinær drift.  

Prosjekttilskudd kan også voksne kulturaktører/ organisasjoner søke.  

Aktivitet mot rasisme

Ullensaker kommune har utarbeidet og vedtatt Handlingsplan mot rasisme (se dokument til høyre). Det kan søkes tilskudd til aktivitet som skal bidra til å øke kunnskapen om diskriminering og hvordan diskriminering og rasisme kan bekjempes. Lag, foreninger, skoler, grupper, enkeltpersoner, m.fl. kan søke, også voksne.

Søknadsfrist - 1. mai

1. mai for driftstilskudd og husleietilskudd. Unntak: Søknader til Prosjekttilskudd til kultur, idrett og friluftsliv som går hele året frem til 1. november.

Søknader sendes enhet for Kultur, slik: 

E-mail: postmottak@ullensaker.kommune.no eller
Post: Ullensaker kommune, Enhet Kultur, Postboks 470, 2051 Jessheim

NB! Søknad om ABC-midler til idrettsforeninger sendes Kommunale eiendommer


Publisert: 09.03.2018 07:24:00
Sist endret: 09.03.2018 09:13