Regjeringen bestemmer ikke lenger hvilke smitteverntiltak Ullensaker kommune skal ha, og kommunen avgjør selv om vi trenger strengere tiltak enn de generelle som gjelder for hele landet. Selv om smitten i Ullensaker har sunket etter smitterekordene i mars og april, er smittenivået fortsatt høyt. Det trengs derfor strengere smittevernregler enn de generelle nasjonale reglene, men reglene må heller ikke være strengere enn nødvendig. Tiltak på linje med nabokommuner kan dessuten stoppe folk fra å bevege seg på tvers av kommunene. Formannskapet i Ullensaker har vedtatt en lokal forskrift som de mener er tilpasset situasjonen som Ullensaker kommune er i nå.

  • Treningssentre og svømmehall kan åpne for besøkende som bor i Ullensaker. Bingo- og bowlinghaller kan åpne.
  • Offentlige arrangementer, som kultur- og idrettsarrangementer, tillates med inntil 20 personer innendørs og 50 personer utendørs når alle har faste, tilviste plasser. Utendørs kan arrangementer skje med inntil 200 deltakere dersom det er fastmonterte seter og plassene er faste og tilviste.
  • Skjenking av alkohol kan skje frem til kl. 22.00, men kun til dem som får servert mat. Fra og med 27. mai gjelder ikke kravet om matservering, i henhold til endring i den nasjonale regelen.
  • Ved besøk hjemme regnes ikke «beskyttede personer» med i antallsbegrensningen, men det må fortsatt være mulig å holde 2 meter avstand. Beskyttede personer er de som er fullvaksinerte, de som har fått første vaksinedose for minst 3 uker siden, og de som har vært smittet med korona de siste seks månedene.
  • Påbudet om å bruke munnbind innendørs på offentlige steder gjelder nå bare når det ikke er mulig å holde minst en meter avstand til andre, ikke to meter som tidligere. Men vi oppfordrer alle til å fortsette å bruke munnbind på samme måte som vi hittil har gjort, da det ikke alltid er godt å vite når du klarer å holde en meter avstand og ikke.

Her ser du oversikten over smittevernregler som gjelder i Ullensaker fra og med 26. mai 2021.


Publisert: 09.06.2021 21:30
Sist endret: 09.06.2021 21:30