Innhold

November - livsgledeprogram

Om Den Kulturelle Spaserstokken

I 2006 ble Den Kulturelle Spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Målet er å gi alle eldre et bedre kulturtilbud. Det ønsker vi også her i Ullensaker kommune. Som en del av Den Kulturelle Spaserstokken i Ullensaker har Enhet kultur utarbeidet en månedlig oversikt over noen av de kulturtilbud i vår kommune som også kan passe for seniorer.

Spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker kulturkalenderen tilsendt ta kontakt med:


Publisert: 21.10.2019 12:59:00
Sist endret: 21.10.2019 13:02