- Jeg tror det blir enklere for oss som bor i Ullensaker å kunne forholde oss til de samme reglene og anbefalingene som gjelder for resten av Viken. De er tilpasset det høye smittetrykket vi har i vår region. Vi vil selvfølgelig følge situasjonen i kommunen vår tett og ta grep hvis det skulle oppstå en situasjon som tilsier at vi må stramme til ytterligere, sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Dette er endringene når den lokale koronaforskriften forsvinner:

  • Forbudet mot å samles flere personer enn 10 i private hjem oppheves. Men fortsatt gjelder Viken-anbefalingen om å helst ikke ha besøk hjemme, med unntak for barn i samme kohort og dem som bor alene.

  • Munnbindpåbudet på offentlige steder gjelder nå bare i situasjoner hvor du ikke kan holde 1 meter avstand. Allikevel anbefaler vi at du fortsetter å ta på deg munnbind med en gang du går inn i en butikk, et livssynshus, en buss og lignende steder. Butikker har dessuten lov til å kreve at alle kunder har på seg munnbind.

  • Det er ikke lenger forbudt for barn og unge under 20 år å trene utendørs, men det kan bare skje i grupper på inntil 10 personer og ikke med deltakere fra andre kommuner. Det anbefales dessuten at deltakerne holder minst 2 meters avstand når de trener.

  • Besøksforbudet ved sykehjemmene er opphevet. Alle rutiner for smittevern og besøk skal følges.

  • Forbudet mot idretts- og kulturaktiviteter for voksne gjelder nå også for profesjonelle utøvere.

  • Virksomheter ved OSL har ikke lenger unntak for regler, som de hadde på noen få punkter når det gjaldt de lokale Ullensaker-reglene.

Klikk her for den fullstendige oversikten over regler og råd som gjelder i Ullensaker.


Publisert: 22.03.2021 15:20
Sist endret: 22.03.2021 15:30