Innhold

Lokal Kulturuke

Lokal Kulturuke 2020 – det lokale kulturlivets egen store, årlige markering i Ullensaker – går av stabelen i tidsrommet fredag 6. – søndag 15. mars!

Vi ønsker kulturaktivitet i hele kommunen på alle arenaer—intet sted er for lite—intet sted er for stort. Lag, foreninger og andre kulturaktører inviteres til å være med!

Organisering

  • Arrangørene: Har ansvar for eget arrangement med planlegging, markedsføring, gjennomføring og økonomi
  • Kulturkontoret: Tar initiativ, informerer og koordinerer arrangementene og markedsfører hele programmet

Nytenking!

Det er 18. år på rad med denne type kulturuke i Ullensaker og vi oppfordrer i år som tidligere år til å tenke nytt. Vi ønsker at programmet for Kulturuka skal speile bredden av Ullensakers mangfoldige kulturliv!

Hva med:

  • Å gi de faste arrangementene en ny vri med ekstra innhold og en spennende tittel
  • Mer kreativitet og spenst – nytt innhold – nye temaer
  • Flere større arrangement – gjerne der flere samarbeider om innhold og organiserig
  • Å ta med nye aktører, gjerne fra andre kulturer
  • Nye kulturarenaer

Påmelding innen 23. januar 2020

Påmeldingsskjema

NB! Kun arrangement der programinnholdet fremkommer tas med i programfolderen.  Dette for å presentere et program som er mer spennende og informativt for innbyggere i Ullensaker.

Spørsmål?

Kulturkontoret v/ Kathrine Øynebråten tlf. 66 10 81 94/ ko@ullensaker.kommune.no.

Vi ønsker velkommen til deltakelse i Lokale Kulturuke 2020 i Ullensaker som skal være - Med alle - For alle!


Publisert: 10.10.2019 13:08:00
Sist endret: 10.10.2019 13:47