Innhold

Kulturuka 2022

logo Lokal kulturuke 2022Lokal Kulturuke 2022 – det lokale kulturlivets egen store, årlige markering i Ullensaker – går av stabelen i tidsromet fredag 11. – søndag 20. mars! Vi ønsker kulturaktivitet i hele kommunen på alle arenaer—intet sted er for lite—intet sted er for stort. Lag, foreninger og andre kulturaktører inviteres herved til å være med!

Organisering

  • Arrangørene: Har ansvar for eget arrangement med planlegging, markedsføring, gjennomføring og økonomi
  • Enhet Kultur: Tar initiativ, informerer og koordinerer arrangementene og markedsfører hele programmet

Nytenking!

I 2022 markeres Frivillighetens år i hele Norge, dette ønsker vi også å gjøre i Ullensaker. Kulturuka vil være et av flere arenaer gjennom året som frivilligheten og andre kulturaktører kan markere seg. Så benytt anledning til å vis dere frem 😊 Vi ønsker at programmet for Kulturuka skal speile bredden av Ullensakers mangfoldige kulturliv. 

Hva med:

  • Å gi de faste arrangementene en ny vri med ekstra innhold og en spennende tittel
  • Mer kreativitet og spenst – nytt innhold – nye temaer
  • Flere større arrangement – gjerne der flere samarbeider om innhold og organisering
  • Å ta med nye aktører, gjerne fra andre kulturer
  • Nye kulturarenaer

Les mer om Lokal kulturuke her.

Vi ønsker velkommen til deltakelse i Lokale Kulturuke 2022 i Ullensaker som skal være - Med alle - For alle!

Påmelding innen 30. januar 2022

Påmeldingsskjema

NB! Kun arrangement der programinnholdet fremkommer tas med i programmet.  Dette for å presentere et program som er mer spennende og informativt for innbyggere i Ullensaker.

Spørsmål?

Enhet Kultur v/ Kathrine Øynebråten tlf. 940 28 042/ kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no.


Publisert: 10.11.2021 10:00:00
Sist endret: 10.11.2021 14:10