Lokaldemokratiundersøkelse

Ullensaker kommune skal være med i Lokaldemokratiundersøkelsen 2017. Det betyr at du som innbygger kan bli oppringt av et gallupbyrå for å svare på noen spørsmål i uke 41.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Både innbyggere og folkevalgte vil bli stilt spørsmål om hvordan de vurderer lokaldemokratiet i egen kommune. Det er Kommunesektorens organisasjon (KS) som står bak undersøkelsen, som gjennomføres for tredje gang.

- I Ullensaker ønsker vi åpenhet og dialog med innbyggerne våre, derfor håper vi at alle innbyggere som får mulighet til å gi sin tilbakemelding nå benytter seg av denne, sier Ordfører Tom Staahle. 

Hensikten med undersøkelsen er både å kartlegge hvordan innbyggere opplever folkestyret, og samtidig se trender over tid, noe som vil være et godt utgangspunkt for å sette demokratispørsmål på dagsorden. Svarene som innbyggerne  gir vil være et viktig bidrag og gi oss verdifull kunnskap i det videre arbeidet.

Innbyggerdelen av undersøkelsen

KS har inngått avtale med et gallupbyrå om gjennomføring av innbyggerdelen av undersøkelsen. Undersøkelsen skjer ved telefonintervju med et representativt utvalg innbyggere kommunen, i Ullensaker vil telefonintervjuene pågå til vi har 400 svar. Dermed vil mange av dere komme til å få en telefon etter høstferien. Dere som blir oppringt blir bedt om å ta stilling til 14 påstander. Vi oppfordrer alle som blir oppringt om å bli med på undersøkelsen.

Folkevalgtdelen av undersøkelsen

I kommunestyremøte 10. oktober vil de folkevalgte gjennomføre folkevalgtdelen av lokaldemokratiundersøkelsen. De folkevalgte skal svare elektronisk på 43 spørsmål. De skal svare på de samme spørsmålene som innbyggerne, men vil i tillegg få spørsmål om arbeidsforhold og politisk kultur i kommunestyret.

- Jeg og alle i Ullensaker kommune oppfordrer deg som blir oppringt til å delta og si din mening. Dette er viktig, og legger grunnlaget for videre arbeid med å styrke lokaldemokratiet, sier Staahle

Les mer http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/lokaldemokrati-og-folkevalgt/lokaldemokratiundersokelse/hvor-godt-er-lokaldemokratiet-i-din-kommune/


Publisert: 04.10.2017 09:43:19
Sist endret: 17.10.2017 07:48