Innhold

Informasjon på engelsk, polsk, russisk, litauisk og arabisk er å finne lengre ned i artikkelen. Informasjonen er ikke oppdatert med de siste endringene. Tekstene vil bli oppdatert. / Information in English, Polish, Russian, Lithuanian and Arabic below. This information is not updated with the latest changes. Update will follow.

Lokale smittevernregler

Nederst ser du svar på noen ofte stilte spørsmål om de lokale smittevernreglene.

I Ullensaker kommune gjelder flere lokale smittevernregler. I tillegg gjelder nasjonale regler og anbefalinger. Der de kommunale reglene er strengere enn de nasjonale regler og anbefalinger, gjelder de lokale reglene.

Hensikten med smittevernreglene er at vi alle skal holde oss mest mulig hjemme, være sammen med så få mennesker som mulig og unngå situasjoner der smitten kan spres. Nasjonale helsemyndigheter har understreket at det er et stort potensial for smitte på offentlige steder der mange samles innendørs. Samtidig er det viktig å skjerme barn og unge i størst mulig grad.

Selv når vi følger disse reglene, skal vi holde fast på de gode vanene vi nå kjenner så godt: vaske hender, holde oss hjemme hvis vi er syke, og holde minst 1 meter avstand til alle vi ikke bor sammen med.

Reglene som gjelder i Ullensaker skal følges av både privatpersoner og næringsdrivende. Reglene gjelder ikke for steder som ikke er nevnt.

Det forutsettes at alle virksomheter og aktiviteter har en god og dokumentert plan for smittevern til enhver tid. 

Virksomheter og aktiviteter kan måtte stenges på kort varsel dersom smittevernbestemmelsene ikke overholdes, eller smittesituasjonen endres. 

Reglene som er beskrevet nedenfor gjelder fra og med 6. mars 2021 til og med 9. mars 2021. 

Forskriften vil bli publisert her så snart den er klar.

Lokale forskrifter om smittevern i Ullensaker vedtas av våre folkevalgte. De har løpende vedtatt endringer i de lokale reglene på bakgrunn av smittesituasjonen i kommunen og anbefalinger fra nasjonale myndigheter. 

Vi må bruke munnbind:

 • På offentlige steder inne og ute, som butikker, tros- og livssynshus, på kjøpesenter, og i lokaler for kultur- sports- og fritidsaktiviteter. Munnbindet kan tas av når man sitter på plass anvist av betjening eller i henhold til billett. 
 • I kollektivtrafikken, i taxi, på kø- og stasjonsområder og på Oslo lufthavn. Også fører av taxi med passasjer i bilen skal bruke munnbind.
 • Inne på serveringssteder når vi ikke sitter ved et bord.
 • Unntak er barn under ungdomsskolealder, de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind, ansatte som har andre smitteverntiltak som visir eller skillevegg og de som driver fysisk aktivitet og holder minst to meter avstand fra hverandre.
 • Du må selv ta med munnbind. Du får kjøpt munnbind på apotek, i butikker eller på nett. Både engangsmunnbind og tøymunnbind er greit, men pass gjerne på at de har dokumentert beskyttelseseffekt.

Private sosiale samlinger:

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster på eller i privat eiendom med flere enn 10 personer til stede. Dette omfatter private hjem, hytter, fellesarealer og andre private eiendommer.
 • Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Antallet voksne bør allikevel begrenses så mye som mulig.
 • Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle som er til stede er fra samme husstand.
 • Stedet vi samles må ha plass til at alle som er til stede kan holde en minst en meter avstand til hverandre.
 • Vi må hele tiden holde 1 meters avstand til dem vi ikke bor sammen med.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private arrangementer innendørs. Vi kan ikke leie innendørs steder som grendehus, konferansesaler eller lignende for å ha private sammenkomster.
 • Det er tillatt å arrangere private sammenkomster utendørs med inntil 20 mennesker til stede. Det skal være plass til at alle som er til stede kan holde minst en meter avstand til hverandre. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
 • Vi kan ha privat sammenkomst med inntil 10 deltakere på et serveringssted, i de delene av lokalene som holdes åpent for andre gjester. Det vil si at inntil 10 personer kan bestille bord på restaurant eller hotell og møtes til for eksempel minnestund.

Arrangementer med arrangør

 • Kultur- og idrettsarrangementer og livssynssamlinger innendørs for voksne er forbudt. Forbudet gjelder ikke seremonier som dåp, bryllup og begravelser i regi av livssyns- og trossamfunn.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår idretts-, kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs skal holde stengt. Se avnsittet nedenfor for mer utfyllende informasjon.
 • Arrangementer utendørs kan gjennomføres med inntil 200 deltakere.
 • Munnbind skal brukes, men kan tas av når man sitter på plass anvist av betjening eller i henhold til billett. 
 • Arrangør har ansvar for at arrangementet oppfyller smittevernskravene. Se Folkehelseinstituttet for mer informasjon

Fritids-, idretts og kulturaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og trenger ikke holde 1 meters avstand. Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.
 • Organiserte fritids-, idretts- og kulturaktiviteter innendørs for voksne er forbudt. Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke av forbudet.
 • Utendørs aktiviteter for voksne kan gjennomføres dersom det er mulig å holde 1 meter avstand.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår idretts-, kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet idrettshaller, svømmehaller, spaanlegg, museer, kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og lignende. 

  Unntak, det vil si at disse kan holde åpent:
  • Lokaler hvor de foregår fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter for barn og unge under 20 år. 
  • Treningssentre og lignende steder, men kan bare benyttes av innbyggere bosatt i Ullensaker. Det skal være minst 2 meter avstand mellom de som trener. Munnbind skal brukes når man ikke trener.  
  • Tros- og livssynshus, biblioteker, frivilligsentralen, gallerier og kunstutsalg, samt steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører, kan holde åpent under gjeldende smittevernregler.
  • Skolesvømming, kroppsøvingsundervisning og profesjonell idrett kan finne sted.
  • Rehabilitering og opptrening individuelt eller i mindre grupper med arrangør, samt individuell behandling som det kan bestilles time til.

 • Fordi det har vært spredning av smitte i ishaller i andre kommuner og det er grunn til å tro at disse har en særskilt smitterisiko, går kommuneadministrasjonen i dialog med idrettsrådet om særskilte smitteverntiltak i vår ishall. 

Serveringssteder

 • Serveringssteder i Ullensaker kommune kan holde åpent.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 21.00.
 • Skjenking skal opphøre kl. 22.00. Konsum av alkohol må opphøre senest kl. 22.30.
 • Alkohol skal bare serveres ved bord bordservering og til personer som får servert mat.
 • Det er ikke anledning til å servere brennevin.
 • Vi må hele tiden holde 1 meter avstand til alle som vi ikke bor sammen med.
 • Det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • Vi må bruke munnbind når vi ikke sitter ved et bord.
 • Ansatte skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

Smittevern i Ullensakerskolen og barnehager

 • Ungdomsskoler drives på gult nivå.
 • Barneskoler drives på gult nivå.
 • Barnehager drives på gult nivå.
 • Gult nivå vil si fysisk oppmøte og at gjeldende smittevernregler følges.
 • Voksenopplæringen drives på gult nivå fra og med 20. januar.

Besøk ved helseinstitusjoner

 • Grunnet høyt smittepress i kommunen er det fortsatt ikke anbefalt å gjennomføre besøk.
 • Alle besøk meldes inn på forhånd slik at institusjonen kan legge til rette for et trygt besøk.
 • Digitale møter via nettbrett el.l. vil være mulig flere steder.

Arbeid, næringsliv og foreninger

 • Arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken, skal jobbe hjemmefra.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Det forutsettes at alle virksomheter og aktiviteter har en god og dokumentert plan for smittevern til enhver tid. (Dette er en forventning og ikke en regel. Reglene finnes allerede i nasjonal forskrift for næringsdrivende og i lokal forskrift for lag og foreninger.) 
 • Virksomheter og aktiviteter kan måtte stenges på kort varsel dersom smittevernbestemmelsene ikke overholdes, eller smittesituasjonen endres.

Reiser

 • Vi skal helst unngå å bruke kollektivtransport.
 • Når vi reiser kollektivt skal vi være flinke til å følge gjeldende nasjonale og lokale regler og retningslinjer om smittevern, og vi skal ta særlig hensyn til våre medreisende.
 • Vi skal bruke munnbind i kollektivtransporten i taxi og taxikø, på stasjonsområder og i lufthavn. Taxisjåfører skal bruke munnbind når de har passasjer i bilen. 

Informasjon på andre språk / Information in foreign languages

This information is not updated with the latest changes. Update will follow.

Informasjon på engelsk / Information in English

Informasjon på arabisk / Information in Arabic

Informasjon på polsk / Information in Polish

Informasjon på litauisk / Information in Lithuanian

Informasjon på russisk / Information in Russian

Ofte stilte spørsmål (suppleres fortløpende)

Hvem bestemmer hvilke lokale smittevernregler som gjelder i Ullensaker?

De folkevalgte i Ullensaker fastsetter de lokale reglene og bestemmer hvor lenge de varer. Kommuneoverlegen og administrasjonen i Ullensaker kommune gir innspill og råd, og de folkevalgte bestemmer hvilke regler som skal gjelde. Dette gjelder de overordnede reglene. Andre ordninger, som for eksempel hvilke kommunale lokaler som holder stengt og hvilket smittevernnivå skolene skal ligge på, bestemmes av administrasjonen og kommuneoverlegen. Når skolenes smittevernnivå ikke er bestemt av nasjonale myndigheter, avgjør Ullensaker kommunes administrasjon nivået basert på den smittesituasjonen og retningslinjer fra sentrale myndigheter. 

Hvor lenge gjelder reglene?

På øverste del av denne siden ser du hvor lenge reglene som gjelder nå vil gjelde, før de folkevalgte skal vurdere dem på nytt.

Hvorfor er skoler og barnehager på gult nivå?

Ullensaker kommune er skoleeier for barne- og ungdomsskolene i kommunen og barnehagemyndighet for alle barnehager i kommuner. Kommunen fastsetter hvilket smittevernnivå barnehager, barneskoler og ungdomsskoler følger. 

Folkehelseinstituttet har satt kriterier for hva som skal vurderes når man skal avgjøre hvilket nivå skoler og barnehager skal være på. I tillegg til smittenivå i befolkningen generelt og i den aktuelle aldersgruppen spesielt, er det også viktig å ta hensyn til hvor og hvordan smitten skjer. Hvis smitten spres innad i, og ikke på tvers av kohorter, er gult nivå anbefalt.

Ullensaker har hatt et høyt smittetrykk de siste ukene, også på skoler og i barnehager. Kommunen har god oversikt over smittetilfellene, hvor smitten skjer og hvilke aldersgrupper som er representert. Det har i liten grad forekommet smittespredning blant skoleelever og barnehagebarn, og på tvers av kohorter.

En grundig og helhetlig vurdering av smittesituasjonen i Ullensaker tilsier at det ikke er nødvendig å ha rødt nivå på ungdomsskoler, barneskoler eller barnehager.

Fylkeskommunen er skoleeier for Jessheim videregående skole, men kommuneoverlegen i Ullensaker gir råd om hvilket smittevernnivå skolen bør følge.

Hva hvis folk fra nedstengte kommuner besøker kjøpesentrene i Ullensaker?

Verken kommunen eller sentrene har mulighet til å kontrollere hvor de besøkende kommer fra. Alle besøkende må imidlertid følge de gjeldende smittevernreglene, som blant annet omfatter bruk av munnbind og antallsbegrensning inne i hver butikk.

Kommunen har løpende dialog med senterledelsen ved de to kjøpesentrene. 

Kan lag og foreninger avholde styremøter?

Det er lov til å ha styremøter med inntil 10 personer fordi dette faller inn under unntaket som er gjort for møter og sammenkomster som ledd i ordinært arbeid jf. §13c i den nasjonale Covid19-forskriften. Men man må påse at avstandskrav og andre smitteverntiltak blir ivaretatt.

Kan vi invitere til barnebursdag?

Ja, det kan vi hvis vi følger smittevernreglene. Ullensaker-forbudet mot å samles flere enn 10 personer i private hjem, samt den nasjonale anbefalingen om ikke å ha flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i husstanden, gjelder ikke barn i barnehage- og barneskolealder som er i samme kohort. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Det finnes ikke et eksakt tall på foresatte som kan følge inn i barnebursdag, men antallet voksne bør begrenses så mye som mulig når man møtes innendørs. Her kan du lese helsemyndighetenes anbefalinger for feiring av barnebursdager.

Skal vi fortsatt holde en meter avstand når vi bruker munnbind?

Ja, du skal alltid holde minst en meter avstand til andre som du ikke bor sammen med. Dette gjelder også når du har på deg munnbind.

I hvilke situasjoner skal jeg bruke munnbind?
 • når du tar buss, taxi, tog og fly.
 • på alle fellesområder på togstasjonen, busstasjonen og flyplassen
 • I butikker. Kunder skal alltid ha på munnbind. Ansatte skal ha på munnbind når de går rundt i lokalet og i kassen, dersom det ikke er montert annen beskyttelse mot smitte, som plexiglass etc.
 • I fellesarealene på kjøpesentre
 • I fellesarealene i hoteller, både gjester og ansatte
 • I fellesarealene i treningssenter, garderobe og helt frem til treningsapparatet. Du kan ta det av mens du trener, og på igjen når du beveger deg rundt i lokalet.
 • I alle sammenhenger som trener eller utøver i idrettsanlegg (fellesområder, ganger, garderober, tribuner, treningsrom, baner etc.), unntatt når du utøver aktiv treningsaktivitet.
 • I alle sammenhenger på veg inn i og i livssynshus, som kirker og moskeer, unntatt når du er i ro på plassen din med minst 1 meter avstand skulder til skulder til andre. I gravfølger på veg til jordfestelse, rundt graven og tilbake skal det brukes munnbind
 • I alle sammenhenger som tilskuer i kino og teater, unntatt når du sitter i ro på plassen din med minst 1 meter avstand skulder til skulder til andre.
 • I alle sammenhenger som tilskuer i idrettsarena og andre anlegg for idrett og kultur, unntatt når du sitter i ro på plassen din med minst 1 meter avstand skulder til skulder til andre.
 • I alle sammenhenger i serveringssteder, skjenkesteder, kafeer, restauranter, kantiner, messer og andre spisesteder, unntatt når du sitter i ro ved bordet for å spise og drikke. Ansatte skal bruke munnbind i alle områder der gjester har adgang.
 • Ikke i kantiner i private bedrifter som ikke er åpne for allmennheten
 • Ikke i private hjem
Hvordan bruker jeg munnbind riktig?

Her får du råd fra norske helsemyndigheter om korrekt bruk av munnbind. https://www.helsenorge.no/koronavirus/munnbind

Må man bruke munnbind i klasserommet på ungdomsskoler og videregående?

Munnbindpåbudet som nå er innført gjelder offentlig transport, butikker, fellesarealer på kjøpesentre og tros- og livssynslokaler. For skoler gjelder egne nasjonale smittevernveiledere, og bruk av munnbind er i skrivende stund ikke anbefalt der.

Vil noen kontrollere om reglene følges? Risikerer jeg bot hvis jeg glemmer å ta på munnbind når jeg går inn i butikken. 

Disse reglene er påbud og forbud, og de skal følges. Politiet fører kontroll og ilegger sanksjoner. Politiet vil påpeke det når de ser at regler ikke følges, og vil vurdere om det ilegges sanksjon, som bøter eller bortvisning. Serveringssteder med skjenkebevilling kontrolleres jevnlig, også på smittevernregler. 

Må elever bruke munnbind på skoleskyss?

Elever i ungdomsskolen og videregående skole skal bruke munnbind på offentlig transport. Dette inkluderer skoleskyss.

Må foreldre bruke munnbind i hente - og bringesituasjoner i barnehager og på SFO?

For barnehager og skoler gjelder nasjonale smittevernveiledere. Bruk av munnbind er ikke anbefalt i slike situasjoner. Det viktigste er å holde god avstand og følge de anbefalinger som gis av den enkelte barnehage og skole.

Vil kommunen tømme søppelkasser oftere, nå som de raskt vil fylles opp av engangsmunnbind?

Kommunen vil tømme søppel hyppigere i tiden fremover. Mange av søppelkassene i kommunen er imidlertid ikke kommunale, men tilhører den enkelte butikk, senter, Ruter og Statens Vegvesen.

Må den enkelt selv kjøpe munnbind? Kan man få munnbind gratis noe sted?

Den enkelte må selv kjøpe munnbind. Både engangsmunnbind og tøymunnbind som oppfyller krav til beskyttelse, er ok.

Frivilligsentralen deler ut munnbind til dem som ikke har mulighet til å betale for munnbind til eget bruk, mandag-fredag 08.00-14.00 på Frivillighetens hus, Sveavegen 36 på Jessheim.

Vil skoleelever få tilgang på gratis munnbind?

Foresatte må stå for munnbind til elever i ungdomsskolen og videregående. 

Frivilligsentralen deler ut munnbind til dem som ikke har mulighet til å betale for munnbind til eget bruk, mandag-fredag 08.00-14.00 på Frivillighetens hus, Sveavegen 36 på Jessheim.

Teller kolleger som sosiale kontakter?

Med sosiale kontakter menes dem du møter privat, ikke i jobbsammenheng. De som kan jobbe hjemmefra, skal gjøre det, for å begrense antallet mennesker vi møter. 

Nasjonale anbefalinger sier besøk av inntil 5 gjester, i Ullensaker sier lokal forskrift maks 10 personer i private hjem. Hvem skal man høre på? 

Der de lokale reglene er strengere enn de nasjonale reglene, gjelder de lokale reglene. I Ullensaker sier de lokale smittevernreglene at vi ikke har lov til å være flere enn 10 personer tilstede i private hjem. Nasjonalt er det en anbefaling å ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. Dvs. at dersom du er 8 personer i husstanden i Ullensaker kan du bare ha 2 gjester.

Se Folkehelseinstituttet for gode råd om avstand og færre kontakter.

Skal alle ha hjemmekontor?

Smittevernregler, både i Ullensaker og i kommunene som har innført strengere restriksjoner grunnet smittesituassjonen eller utbrudd av mutert virus, sier at arbeidstakere som kan jobbe hjemmefra skal gjøre det. Arbeidstakere som ikke kan jobbe hjemmefra, kan reise til jobb. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere om ansatte kan jobbe hjemmefra eller ikke. 

Kan jeg ha personlig trener timer (PT-timer) på et treningsstudio?

I henhold til Forskrift om forebygging av koronasmitte, Ullensaker kommune, Viken, § 8, 2. ledd, bokstav f, kan rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder fortsatt finne sted. Det forutsettes at alle smittevernregler overholdes.

Vi gjør oppmerksom på at smittesituasjonen i regionen er litt uoversiktlig pr dato, så vær oppmerksom på at reglene kan endres på kort varsel.

Er idrettshallene stengt?

Lokaler hvor de foregår fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter og kulturaktiviteter for barn og unge under 20 år er ikke stengt. Dette fordi forbudet gjelder ikke for aktiviteter som samler barn og unge. 

Kan barn og unge fra kommuner som det er innført strengere tiltak for delta på treninger dersom de er medlem av idrettslag i Ullensaker?

Et av målene for tiltak innført for en del kommuner i Viken fylke som følge av utbrudd av mutert virus, er å redusere hvor mye vi beveger oss rundt i samfunnet og dermed også redusere spredning av smitte. Følgelig bør ikke utøvere fra de kommunene som omfattes av tiltakene reise til andre kommuner, som f.eks. Ullensaker. Dette gjelder selv om de måtte være medlemmer av et lag eller forening hjemmehørende i Ullensaker.

Selv om det ikke er eksplisitt forbudt, vil det stride mot myndighetenes intensjon med tiltakene. Derfor ber vi om at lag og foreninger kommunisere dette til sine medlemmer.


Publisert: 19.11.2020 08:27:40
Sist endret: 05.03.2021 11:27