Innhold

Informasjon på engelsk, polsk, russisk, litauisk og arabisk er å finne lengre ned i artikkelen. Informasjonen er ikke oppdatert med de siste endringene. Tekstene vil bli oppdatert. / Information in English, Polish, Russian, Lithuanian and Arabic below. This information is not updated with the latest changes. Update will follow.

Viktig melding

NB! fra og med tirsdag 23. mars er det ikke lenger lokal forskrift som gjelder i Ullensaker. Reglene som gjelder fra 23.3 finner du her

Lokale smittevernregler

Hensikten med smittevernreglene er at vi alle skal holde oss mest mulig hjemme, være sammen med så få mennesker som mulig og unngå situasjoner der smitten kan spres. Nasjonale helsemyndigheter har understreket at det er et stort potensial for smitte på offentlige steder der mange samles innendørs. Samtidig er det viktig å skjerme barn og unge i størst mulig grad.

Selv når vi følger disse reglene, skal vi holde fast på de gode vanene vi nå kjenner så godt: vaske hender, holde oss hjemme hvis vi er syke, og holde minst 2 meter avstand til alle vi ikke bor sammen med.

Reglene som gjelder i Ullensaker skal følges av både privatpersoner og næringsdrivende. Reglene gjelder ikke for steder som ikke er nevnt. Det forutsettes at alle virksomheter og aktiviteter har en god og dokumentert plan for smittevern til enhver tid. Virksomheter og aktiviteter kan måtte stenges på kort varsel dersom smittevernbestemmelsene ikke overholdes, eller smittesituasjonen endres. 

Lokal forskrift om smittevern i Ullensaker vedtas av våre folkevalgte. De har løpende vedtatt endringer i de lokale reglene på bakgrunn av smittesituasjonen i kommunen og anbefalinger fra nasjonale myndigheter.

I Ullensaker kommune gjelder lokale smittevernregler. I tillegg gjelder regler og anbefalinger gitt av nasjonale 

Formannskapet i Ullensaker har vedtatt lokale regler som gjelder fra og med 9. mars 2021 til og med 22. mars 2021. Reglene som gjelder for alle kommuner i Viken fylke fra og med 16. mars til og med 11. april gjelder også i Ullensaker. Beskrivelsen nedenfor dekker både lokale regler og Viken-regler.

Vi må bruke munnbind:

 • På offentlige steder inne og ute, som butikker og tros- og livssynshus.
 • I kollektivtrafikken, i taxi, på kø- og stasjonsområder og på Oslo lufthavn. Også fører av taxi med passasjer i bilen skal bruke munnbind.
 • Inne på serveringssteder f.eks. ved henting av take away.
 • Unntak er barn under ungdomsskolealder, de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind, ansatte som har andre smitteverntiltak som visir eller skillevegg og de som driver fysisk aktivitet og holder minst to meter avstand fra hverandre.
 • Du må selv ta med munnbind. Du får kjøpt munnbind på apotek, i butikker eller på nett. Både engangsmunnbind og tøymunnbind er greit, men pass gjerne på at de har dokumentert beskyttelseseffekt.

Private sosiale samlinger:

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster på eller i privat eiendom med flere enn 10 personer til stede. Dette omfatter private hjem, hytter, fellesarealer og andre private eiendommer.
 • Regelen i Ullensaker er maks 10 personer i private hjem, men anbefalingen er å ikke ha private sammenkomster og besøk i private hjem. Dette gjelder ikke for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, som kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle som er til stede er fra samme husstand.
 • Stedet vi samles må ha plass til at alle som er til stede kan holde en minst 2 meter avstand til hverandre.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private arrangementer innendørs. Vi kan ikke leie innendørs steder som grendehus, konferansesaler eller lignende for å ha private sammenkomster.

Arrangementer

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs eller utendørs.
 • Forbudet gjelder ikke: 
  • Begravelser og bisettelser. Det kan allikevel ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser og alle som er tilstede må ha faste, tilviste sitteplasser.
  • Vielser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være tilstede
  • Produksjon av digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst 2 meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår idretts-, kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs skal holde stengt. Se avsnittet nedenfor for mer utfyllende informasjon.

Fritids-, idretts og kulturaktiviteter

 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder kultur- og fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det frarådes å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter.
 • Atlas og ungdomsklubbene holder stengt.
 • Kulturskolen gjennomfører kun digital undervisning.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår idretts-, kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet idrettshaller, svømmehaller, treningssentre, tros- og livssynshus, bibliotek, frivilligsentral, gallerier og kunstutsalg, spaanlegg, museer, kino, teater, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og lignende.
 • Forbudet gjelder også for aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
 • Unntak:
  • Tros- og livssynshus, men kun for begravelser, bisettelser, vielser og samtaler mellom representanter for tros- og livssynssamfunn og enkeltpersoner.
  • Biblioteker, men kun for levering og henting av bestilte bøker.
  • Frivilligsentralen, men kun for matutlevering.
  • Skolesvømming og kroppsøvingsundervisning.
  • Rehabilitering og opptrening individuelt eller lignende, samt individuell behandling som det kan bestilles time til.

Butikker og kjøpesentre

 • Butikker og kjøpesentre må stenge.
 • Unntak:
  • matbutikker inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.
  • utsalgssteder som i hovedsak selger dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
  • apotek, bandasjister og optikere og andre butikker som er nødvendige for å ivareta helse
  • En-til-en tjenester som frisør, hudpleie, optiker, fysioterapi, kiropraktorer, fotterapeuter, tatovering og lignende virksomheter kan fremdeles holde åpent dersom de følger gjeldende krav til smittevern
  • Vinmonopol og bensinstasjoner
  • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
  • lager- og grossistdelen som selger håndverksvirksomhet og lignende
 • Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.
 • Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst 2 meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varerhus i andre kommuner.

Serveringssteder

 • Serveringssteder skal holde stengt. Det vil likevel fortsatt være anledning til å selge take away.
 • Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
 • Det skal bruke munnbind inne på serveringssteder f.eks. ved henting av take away.
 • Ansatte skal bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

Smittevern i skoler og barnehager

 • Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler drives på rødt nivå t.o.m. 13. april. Les her hva rødt nivå betyr.
 • Voksenopplæringen drives på rødt nivå fra og med 9. mars.
 • Jessheim videregående skole har heldigital undervisning fra og med 22. mars.

Besøk ved helseinstitusjoner

 • Det er innført besøksforbud og dagsenteret er stengt ved institusjonene grunnet høyt smittepress.
 • Digitale møter via nettbrett el.l. vil være mulig flere steder.

Arbeid, næringsliv og foreninger

 • Arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken, skal jobbe hjemmefra.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Det forutsettes at alle virksomheter og aktiviteter har en god og dokumentert plan for smittevern til enhver tid. (Dette er en forventning og ikke en regel. Reglene finnes allerede i nasjonal forskrift for næringsdrivende og i lokal forskrift for lag og foreninger.) 
 • Virksomheter og aktiviteter kan måtte stenges på kort varsel dersom smittevernbestemmelsene ikke overholdes, eller smittesituasjonen endres.

Reiser

 • Vi skal helst unngå å bruke kollektivtransport.
 • Når vi reiser kollektivt skal vi være flinke til å følge gjeldende nasjonale og lokale regler og retningslinjer om smittevern, og vi skal ta særlig hensyn til våre medreisende.
 • Vi skal bruke munnbind i kollektivtransporten i taxi og taxikø, på stasjonsområder og i lufthavn. Taxisjåfører skal bruke munnbind når de har passasjer i bilen. 

Informasjon på andre språk / Information in foreign languages

This information is not updated with the latest changes. Update will follow.

Informasjon på engelsk / Information in English

Informasjon på arabisk / Information in Arabic

Informasjon på polsk / Information in Polish

Informasjon på litauisk / Information in Lithuanian

Informasjon på russisk / Information in Russian

Ofte stilte spørsmål (suppleres fortløpende)

Hvem bestemmer hvilke lokale smittevernregler som gjelder i Ullensaker?

De folkevalgte i Ullensaker fastsetter de lokale reglene og bestemmer hvor lenge de varer. Kommuneoverlegen og administrasjonen i Ullensaker kommune gir innspill og råd, og de folkevalgte bestemmer hvilke regler som skal gjelde. Dette gjelder de overordnede reglene. Andre ordninger, som for eksempel hvilke kommunale lokaler som holder stengt og hvilket smittevernnivå skolene skal ligge på, bestemmes av administrasjonen og kommuneoverlegen. Når skolenes smittevernnivå ikke er bestemt av nasjonale myndigheter, avgjør Ullensaker kommunes administrasjon nivået basert på den smittesituasjonen og retningslinjer fra sentrale myndigheter. 

Hvor lenge gjelder reglene?

På øverste del av denne siden ser du hvor lenge reglene som gjelder nå vil gjelde, før de folkevalgte skal vurdere dem på nytt.

Hvorfor blir ikke barnehager og skoler stengt selv om det er mye smitte der?

Det får du svar på i denne artikkelen.

Kan lag og foreninger avholde styremøter?

Det er lov til å ha styremøter med inntil 10 personer fordi dette faller inn under unntaket som er gjort for møter og sammenkomster som ledd i ordinært arbeid jf. §13c i den nasjonale Covid19-forskriften. Men man må påse at avstandskrav og andre smitteverntiltak blir ivaretatt.

Kan vi invitere til barnebursdag?

Ja, det kan vi hvis vi følger smittevernreglene. Ullensaker-forbudet mot å samles flere enn 10 personer i private hjem, samt den nasjonale anbefalingen om ikke å ha flere enn 5 gjester i tillegg til de som bor i husstanden, gjelder ikke barn i barnehage- og barneskolealder som er i samme kohort. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Det finnes ikke et eksakt tall på foresatte som kan følge inn i barnebursdag, men antallet voksne bør begrenses så mye som mulig når man møtes innendørs. Her kan du lese helsemyndighetenes anbefalinger for feiring av barnebursdager.

Men det er nå et generelt råd om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem.

Kan barnet mitt være sammen med bestevennen, selv om de ikke er i samme kohort?

Folkeinstituttet sier på sine nettsider at lek og samvær på fritiden bør som hovedregel være med barn som er i samme kohort. Utenom disse gruppene kan barna også omgås noen få faste venner, gjerne fra samme lokalmiljø. Les mer på Folkehelseinstituttet

Skal vi fortsatt holde 1 meter avstand når vi bruker munnbind?

Ja, du skal alltid holde minst 1 meter avstand til andre som du ikke bor sammen med. Dette gjelder også når du har på deg munnbind.

I hvilke situasjoner skal jeg bruke munnbind?
 • når du tar buss, taxi, tog og fly.
 • på alle fellesområder på togstasjonen, busstasjonen og flyplassen
 • I butikker. Kunder skal alltid ha på munnbind. Ansatte skal ha på munnbind når de går rundt i lokalet og i kassen, dersom det ikke er montert annen beskyttelse mot smitte, som plexiglass etc.
 • I fellesarealene på kjøpesentre
 • I fellesarealene i hoteller, både gjester og ansatte
 • I fellesarealene i treningssenter, garderobe og helt frem til treningsapparatet. Du kan ta det av mens du trener, og på igjen når du beveger deg rundt i lokalet.
 • I alle sammenhenger som trener eller utøver i idrettsanlegg (fellesområder, ganger, garderober, tribuner, treningsrom, baner etc.), unntatt når du utøver aktiv treningsaktivitet.
 • I alle sammenhenger på veg inn i og i livssynshus, som kirker og moskeer, unntatt når du er i ro på plassen din med minst 1 meter avstand skulder til skulder til andre. I gravfølger på veg til jordfestelse, rundt graven og tilbake skal det brukes munnbind
 • I alle sammenhenger som tilskuer i kino og teater, unntatt når du sitter i ro på plassen din med minst 1 meter avstand skulder til skulder til andre.
 • I alle sammenhenger som tilskuer i idrettsarena og andre anlegg for idrett og kultur, unntatt når du sitter i ro på plassen din med minst 1 meter avstand skulder til skulder til andre.
 • I alle sammenhenger i serveringssteder, skjenkesteder, kafeer, restauranter, kantiner, messer og andre spisesteder, unntatt når du sitter i ro ved bordet for å spise og drikke. Ansatte skal bruke munnbind i alle områder der gjester har adgang.
 • Ikke i kantiner i private bedrifter som ikke er åpne for allmennheten
 • Ikke i private hjem
Hvordan bruker jeg munnbind riktig?

Her får du råd fra norske helsemyndigheter om korrekt bruk av munnbind. https://www.helsenorge.no/koronavirus/munnbind

Må man bruke munnbind i klasserommet på ungdomsskoler og videregående?

Munnbindpåbudet som nå er innført gjelder offentlig transport, butikker, fellesarealer på kjøpesentre og tros- og livssynslokaler. For skoler gjelder egne nasjonale smittevernveiledere, og bruk av munnbind er i skrivende stund ikke anbefalt der.

Vil noen kontrollere om reglene følges? Risikerer jeg bot hvis jeg glemmer å ta på munnbind når jeg går inn i butikken. 

Disse reglene er påbud og forbud, og de skal følges. Politiet fører kontroll og ilegger sanksjoner. Politiet vil påpeke det når de ser at regler ikke følges, og vil vurdere om det ilegges sanksjon, som bøter eller bortvisning. Serveringssteder med skjenkebevilling kontrolleres jevnlig, også på smittevernregler. 

Må elever bruke munnbind på skoleskyss?

Elever i ungdomsskolen og videregående skole skal bruke munnbind på offentlig transport. Dette inkluderer skoleskyss.

Må foreldre bruke munnbind i hente - og bringesituasjoner i barnehager og på SFO?

For barnehager og skoler gjelder nasjonale smittevernveiledere. Bruk av munnbind er ikke anbefalt i slike situasjoner. Det viktigste er å holde god avstand og følge de anbefalinger som gis av den enkelte barnehage og skole.

Vil kommunen tømme søppelkasser oftere, nå som de raskt vil fylles opp av engangsmunnbind?

Kommunen vil tømme søppel hyppigere i tiden fremover. Mange av søppelkassene i kommunen er imidlertid ikke kommunale, men tilhører den enkelte butikk, senter, Ruter og Statens Vegvesen.

Må den enkelt selv kjøpe munnbind? Kan man få munnbind gratis noe sted?

Den enkelte må selv kjøpe munnbind. Både engangsmunnbind og tøymunnbind som oppfyller krav til beskyttelse, er ok.

Frivilligsentralen deler ut munnbind til dem som ikke har mulighet til å betale for munnbind til eget bruk, mandag-fredag 08.00-14.00 på Frivillighetens hus, Sveavegen 36 på Jessheim.

Vil skoleelever få tilgang på gratis munnbind?

Foresatte må stå for munnbind til elever i ungdomsskolen og videregående. 

Frivilligsentralen deler ut munnbind til dem som ikke har mulighet til å betale for munnbind til eget bruk, mandag-fredag 08.00-14.00 på Frivillighetens hus, Sveavegen 36 på Jessheim.

Teller kolleger som sosiale kontakter?

Med sosiale kontakter menes dem du møter privat, ikke i jobbsammenheng. De som kan jobbe hjemmefra, skal gjøre det, for å begrense antallet mennesker vi møter. 

Nasjonale anbefalinger sier besøk av inntil 5 gjester, i Ullensaker sier lokal forskrift maks 10 personer i private hjem. Hvem skal man høre på? 

Der de lokale reglene er strengere enn de nasjonale reglene, gjelder de lokale reglene. I Ullensaker sier de lokale smittevernreglene at vi ikke har lov til å være flere enn 10 personer tilstede i private hjem. Nasjonalt er det en anbefaling å ikke ha besøk av flere enn 5 gjester. Dvs. at dersom du er 8 personer i husstanden i Ullensaker kan du bare ha 2 gjester.

Se Folkehelseinstituttet for gode råd om avstand og færre kontakter.

Skal alle ha hjemmekontor?

Smittevernregler, både i Ullensaker og i kommunene som har innført strengere restriksjoner grunnet smittesituasjonen eller utbrudd av mutert virus, sier at arbeidstakere som kan jobbe hjemmefra skal gjøre det. Arbeidstakere som ikke kan jobbe hjemmefra, kan reise til jobb. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere om ansatte kan jobbe hjemmefra eller ikke. 

Kan jeg ha personlig trener timer (PT-timer) på et treningsstudio?

I henhold til Forskrift om forebygging av koronasmitte, Ullensaker kommune, Viken, § 8, 2. ledd, bokstav f, kan rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder fortsatt finne sted. Det forutsettes at alle smittevernregler overholdes.

Vi gjør oppmerksom på at smittesituasjonen i regionen er litt uoversiktlig pr dato, så vær oppmerksom på at reglene kan endres på kort varsel.

Hvorfor er Vinmonopolet åpent, når andre butikker må stenge?

Vinmonopolet holder åpent ut fra en nasjonal anbefaling. Vinmonopolet er ett av unntakene som står i §16b i den nasjonale Covid-19 forskriften som kommuner med særlig høyt smittenivå, som Ullensaker, har blitt anbefalt å følge. I denne artikkelen kan du lese nærmere om regjeringens begrunnelse for at Vinmonopolets utsalg skal holdes åpne.  

Lokale forskrifter gjennom pandemien

Forskriftene blir lagt ut. 


Publisert: 19.11.2020 08:27:40
Sist endret: 09.04.2021 09:07