Innhold

Information in English, Polish, Russian, Lithuanian and Arabic in links below. 

Lokale smittevernregler

De siste ukene er mange – for mange - mennesker i Ullensaker blitt smittet med koronaviruset. Kommunestyret i Ullensaker har vedtatt et sett lokale smittevernregler som de mener skal til for å få ned smitten i samfunnet og unngå en kritisk situasjon. 10. november ble de første lokale smitteverntiltakene innført. 19. november ble de utvidet. Tiltakene varer til og med 3. desember. 

Hensikten med tiltakene er at folk skal holde seg mest mulig hjemme, være sammen med så få mennesker som mulig og unngå situasjoner der smitten kan spres. Nasjonale helsemyndigheter har understreket at det er et stort potensial for smitte på offentlige steder der mange samles innendørs. Samtidig er det viktig å skjerme barn og unge i størst mulig grad.

Reglene som gjelder i Ullensaker skal følges av både privatpersoner og næringsdrivende.

Selv når vi følger disse reglene, skal vi holde fast på de gode vanene vi nå kjenner så godt: vaske henda, holde oss hjemme hvis vi er syke, og holde minst 1 meter avstand til alle vi ikke bor sammen med.

De lokale reglene kommer i tillegg til nasjonale smittevernregler, anbefalinger og smittevernveiledere for ulike bransjer. Reglene gjelder ikke for steder som ikke er nevnt.

Her kan du lese hele forskriften som ble vedtatt av kommunestyret 17. november med virkning fra 19. november. 

Nederst ser du svar på noen ofte stilte spørsmål.

Nå må vi bruke munnbind:

 • På offentlige steder inne og ute, som butikker, tros- og livssynshus og kjøpesenter.
 • i kollektivtrafikken, i taxi, på kø- og stasjonsområder og på Oslo lufthavn. Også fører av taxi med passasjer i bilen skal bruke munnbind. 
 • inne på serveringssteder når vi ikke sitter ved et bord.
 • Unntak er barn under ungdomsskolealder, de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind,  ansatte som har andre smitteverntiltak som visir eller skillevegg og de som driver fysisk aktivitet og holder minst to meter avstand fra hverandre. 
 • Du må selv ta med munnbind. Du får kjøpt munnbind på apotek, i butikker eller på nett. Både engangsmunnbind og tøymunnbind er greit, men pass gjerne på at de har dokumentert beskyttelseseffekt.
 • Her finner du råd om bruk av munnbind.

Når vi samles i privat sammenheng:

 • kan vi være maks 10 mennesker, med mindre alle bor sammen.
 • skal vi begrense antallet sosiale kontakter i løpet av en uke til maksimalt 10 personer. 
 • kan vi ikke møtes andre steder enn i private hjem.  
 • må vi fortsatt holde 1 meters avstand.
 • Unntak: private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand og arrangementer som definert her i covid-19-forskriften og som følger øvrige lokale smittevernregler. 

Arrangementer innendørs er ikke tillatt:

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Se definisjon av arrangement i covid-19-forskriften.
 • Unntak gjelder for begravelser og bisettelser med maksimalt 50 deltakere som holder minst 1 meter avstand til dem utenfor egen husstand, kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer uten publikum der profesjonelle aktører deltar, vielser, dåp og lignende rituale uten tilskuere.
 • Arrangementer utendørs kan gjennomføres med inntil 200 deltakere. Alle deltakere skal holde minst 1 meter avstand til dem som ikke er i samme husstand.

Lokaler for kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter må holde stengt:

 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet treningssentre, museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng.
 • Unntak gjelder aktiviteter for dem under 20 år, fritidsklubber, bibliotek, tros- og livssynshus, gallerier og kunstutsalg, steder for toppidrett og profesjonelle aktører, skolesvømming, svømmeaktivitet for dem under 20 år og for profesjonelle utøvere, rehabilitering individuelt eller i mindre grupper, individuell behandling med timebestilling.

På serveringssteder:

 • er det ikke tillatt å servere alkohol.
 • må vi holde 1 meters avstand og bruke munnbind når vi ikke sitter ved et bord.

Når vi er på jobb...

 • Arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken, skal jobbe hjemmefra.
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Når vi skal reise...

 • Skal vi bruke kollektivtransport bare når det er tvingende nødvendig. Når vi benytter kollektivtransport, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale og lokale regler og retningslinjer om smittevern, og det skal tas særlig hensyn til medreisende. 
 • Skal i bruk munnbind i kollektivtransporten i taxi og taxikø, på stasjonsområder og i lufthavn. Påbudet gjelder også fører av taxi med passasjer i bilen. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Fysisk aktivitet og kulturaktiviteter:

 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i kamper, cuper, turneringer og stevner for voksne i breddeidretten.
 • Organisert breddeidrett innendørs for voksne er forbudt.
 • Ved fysisk aktivitet for voksne utendørs skal det minst holdes 2 meters avstand mellom utøverne.
 • Det er ikke tillatt å arrangere organiserte kulturaktiviteter innendørs for voksne.
 • Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i kamper, cuper, turneringer og stevner for barn og unge i idretter og aktiviteter, heller ikke i andre kommuner.
 • Barne- og ungdomsidretten samt kulturaktiviteter for barn og ungdom kan fortsette å arrangere treninger og øvinger.

Har du spørsmål, kan du gjerne sende dem til oss som direktemelding på Facebook, ringe sentralbordet på 66 10 80 00 eller sende dem til postmottak@ullensaker.kommune.no.

Informasjon på andre språk / Information in foreign languages

NB: Informasjonen på andre språk enn norsk er ikke oppdatert med de siste reglene som er innført. De vil bli oppdatert i løpet av kort tid.

The information in foreign languages is not yet updated with the lates review, but this will follow shortly. 

Information in English here.

Information in Polish here. 

Information in Russian here. 

Information in Lithuainian here. 

Information in Arabic here. 

Slik påvirkes kommunale lokaler, bygg og tjenester i Ullensaker

 • Alle innendørs kulturarrangementer avlyses
 • Ullensaker kulturhus stenger, og avlyser forestillinger
 • Ullensaker kino stenger, og avlyser forestillinger
 • Atlas, Huset og Calypso holder åpent og har ordinær drift.
 • Frivilligsentraen har åpen kafedrift, i Høvleri kafe og Pakkhuset, men avlyser aktiviteter og arrangementer
 • Jessheim og Kløfta bibliotek holder åpent for lånere, men avlyser arrangementer
 • Ullensaker kulturskole opprettholder undervisning, men avlyser forestillinger
 • Galleri Jessheim opprettholder ordinær åpningstid
 • Kommunale idrettshaller med organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år holdes åpne. Fritidsaktiviteter for voksne over 20 år på disse stedene er ikke tillatt.

 

Ofte stilte spørsmål (suppleres fortløpende)

Hvor lenge gjelder disse tiltakene?

Tiltakene gjelder til og med 3. desember. Vi oppfordrer alle til å følge med på kommunens nettside og Facebook-side

Skal vi fortsatt holde en meter avstand når vi bruker munnbind?

Ja, du skal alltid holde minst en meter avstand til andre som du ikke bor sammen med. Dette gjelder også når du har på deg munnbind.

I hvilke situasjoner skal jeg bruke munnbind?
 • når du tar buss, taxi, tog og fly.
 • på alle fellesområder på togstasjonen, busstasjonen og flyplassen
 • I butikker. Kunder skal alltid ha på munnbind. Ansatte skal ha på munnbind når de går rundt i lokalet og i kassen, dersom det ikke er montert annen beskyttelse mot smitte, som plexiglass etc.
 • I fellesarealene på kjøpesentre
 • I fellesarealene i hoteller, både gjester og ansatte
 • I fellesarealene i treningssenter, garderobe og helt frem til treningsapparatet. Du kan ta det av mens du trener, og på igjen når du beveger deg rundt i lokalet.
 • I alle sammenhenger som trener eller utøver i idrettsanlegg (fellesområder, ganger, garderober, tribuner, treningsrom, baner etc.), unntatt når du utøver aktiv treningsaktivitet.
 • I alle sammenhenger på veg inn i og i livssynshus, som kirker og moskeer, unntatt når du er i ro på plassen din med minst 1 meter avstand skulder til skulder til andre. I gravfølger på veg til jordfestelse, rundt graven og tilbake skal det brukes munnbind
 • I alle sammenhenger som tilskuer i kino og teater, unntatt når du sitter i ro på plassen din med minst 1 meter avstand skulder til skulder til andre.
 • I alle sammenhenger som tilskuer i idrettsarena og andre anlegg for idrett og kultur, unntatt når du sitter i ro på plassen din med minst 1 meter avstand skulder til skulder til andre.
 • I alle sammenhenger i serveringssteder, skjenkesteder, kafeer, restauranter, kantiner, messer og andre spisesteder, unntatt når du sitter i ro ved bordet for å spise og drikke. Ansatte skal bruke munnbind i alle områder der gjester har adgang.
 • Ikke i kantiner i private bedrifter som ikke er åpne for allmennheten
 • Ikke i private hjem
Hvordan bruker jeg munnbind riktig?

Her får du råd fra norske helsemyndigheter om korrekt bruk av munnbind. https://www.helsenorge.no/koronavirus/munnbind

Må man bruke munnbind i klasserommet på ungdomsskoler og videregående?

Munnbindpåbudet som nå er innført gjelder offentlig transport, butikker, fellesarealer på kjøpesentre og tros- og livssynslokaler. For skoler gjelder egne nasjonale smittevernveiledere, og bruk av munnbind er i skrivende stund ikke anbefalt der.

Vil noen kontrollere om reglene følges? Risikerer jeg bot hvis jeg glemmer å ta på munnbind når jeg går inn i butikken. 

Disse reglene er påbud og forbud, og de skal følges. Politiet fører kontroll og ilegger sanksjoner. Politiet vil påpeke det når de ser at regler ikke følges, og vil vurdere om det ilegges sanksjon, som bøter eller bortvisning. Serveringssteder med skjenkebevilling kontrolleres jevnlig, også på smittevernregler. 

Må elever bruke munnbind på skoleskyss?

Elever i ungdomsskolen og videregående skole skal bruke munnbind på offentlig transport. Dette inkluderer skoleskyss.

Gjelder forbudet om å ikke være flere enn 10 også barn i samme kohort?

Ja.

Må foreldre bruke munnbind i hente - og bringesituasjoner i barnehager og på SFO?

For barnehager og skoler gjelder nasjonale smittevernveiledere. Bruk av munnbind er ikke anbefalt i slike situasjoner. Det viktigste er å holde god avstand og følge de anbefalinger som gis av den enkelte barnehage og skole.

Vil kommunen tømme søppelkasser oftere, nå som de raskt vil fylles opp av engangsmunnbind?

Kommunen vil tømme søppel hyppigere i tiden fremover. Mange av søppelkassene i kommunen er imidlertid ikke kommunale, men tilhører den enkelte butikk, senter, Ruter og Statens Vegvesen.

Må den enkelt selv kjøpe munnbind? Kan man få munnbind gratis noe sted?

Den enkelte må selv kjøpe munnbind. Både engangsmunnbind og tøymunnbind som oppfyller krav til beskyttelse, er ok.

Frivilligsentralen deler ut munnbind til dem som ikke har mulight til å betale for munnbind til eget bruk, mandag-fredag 08.00-14.00 på Frivilighetens hus, Sveavegen 36 på Jessheim.

Vil skoleelever få tilgang på gratis munnbind?

Foresatte må stå for munnbind til elever i ungdomsskolen og videregående. 

Frivilligsentralen deler ut munnbind til dem som ikke har mulight til å betale for munnbind til eget bruk, mandag-fredag 08.00-14.00 på Frivilighetens hus, Sveavegen 36 på Jessheim.

Teller kolleger som sosiale kontaker, som vi bare kan ha 10 av i løpet av en uke?

Med sosiale kontakter menes dem du møter privat, ikke i jobbsammenheng. De som kan jobbe hjemmefra, skal gjøre det, for å begrense antallet mennesker vi møter. 

Hva menes med fastmonterte seter?

Helsedirektoratet har kommet med denne definisjon på fastmonterte seter:

 • Fastmonterte seter må forstås som individuelle, fastmonterte seter, der innretningen av seter er av fast/varig karakter.
 • Det vil ikke være mulig å tape, stripse eller på annen måte feste ellers løse stoler for å oppfylle kravet om fastmonterte seter.
 • Benker anses ikke som fastmonterte seter, selv om benkene er fastmonterte, ettersom benkene ikke er individuelle seter og man kan flytte seg på benken. Det innebærer at benker i kirker, idrettshaller mv., ikke vil anses som fastmonterte seter

 


Publisert: 19.11.2020 08:27:40
Sist endret: 27.11.2020 13:42