På bakgrunn av økende smitte i Ullensaker, har kommunen vedtatt en lokal forskrift om smitteverntiltak. Forskriften gjelder fra og med fredag 6. november og inntil videre. Les hele forskriften her.

-Smitten i kommunen vår har økt kraftig de siste to ukene, og nå må vi ta et krafttak for å begrense smitten. I dag har Ullensaker kommune vedtatt en del lokale smitteverntiltak som vil gjelde fra fredag av, forteller ordfører Eyvind J. Schumacher.

Påbud om munnbind i butikk og på kollektivtransport

Tiltakene i forskriften er i tråd med tiltakene som regjeringen har anbefalt for kommuner som opplever økning i lokal smittespredning. Det blir nå påbudt å bruke munnbind på kollektivtransport og på steder som butikker og trossamfunn. Antallet mennesker som kan samles på arrangementer uten seteplassering reduseres fra 50 til 20, og alle ansatte som kan sitte på hjemmekontor, skal gjøre dette.

-I Ullensaker har vi valgt å gå lenger enn Oslo i påbudet om munnbind, slik at du skal ha på deg munnbind hele tiden når du reiser kollektivt eller er på offentlige steder som butikker eller kirker. Selv om de fleste smittes av folk de kjenner, ser vi en økning i tilfeller hvor smitteveien er ukjent og kan ha skjedd i det offentlige rom. Ofte vet du ikke på forhånd når det plutselig ble vanskelig å holde en meter avstand til andre, og derfor sier vi at du alltid skal ha på munnbindet på, forteller kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Smittesituasjonen tilsier påbud og forbud

Som i Oslo og andre kommuner, vil tiltakene i forskriften ikke kontrolleres aktivt av kommunen eller Politiet, og sanksjoner og bøteleggelser vil kun vurderes i meget alvorlige tilfeller.

-Smittesituasjonen i kommunen er alvorlig og tilsier at det er riktig med påbud og forbud, heller enn anbefalinger. Jeg tror at både innbyggere, arrangører og næringsdrivende vil sette pris på at kommunen er tydelig i sitt vedtak og oppleve at dette gjør det enklere å ta tiltakene på alvor og følger dem opp, sier kommuneoverlege Borud.

Her er en  beskrivelse av tiltakene i forskriften.

Påbud om munnbind gjelder i disse situasjonene, også når 1 meter avstand kan overholdes:

 • I kollektivtrafikken, på stasjonsområder og lufthavn.
 • Innendørs på serveringssteder for gjester og ansatte i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.
 • Innendørs for besøkende og ansatte i butikker, fellesarealer på kjøpesentre, i tros- og livssynshus.

Unntak fra påbud om munnbind gjelder for:

 • Barn under ungdomsskolealder eller dem som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte, som bruk av visir eller skillevegger, trenger ikke bruke munnbind.

Arrangementer:

 • Begrensning av deltakere på innendørs arrangementer uten fast seteplassering endres fra 50 til 20.
 • Innendørs kan inntil 200 personer være samlet dersom det er fast seteplassering.
 • Utendørsarrangementer skal begrenses til maksimalt 200 personer.
 • De som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand.

Private sammenkomster:

 • Man kan ikke være flere enn 10 personer til stede i private sammenkomster, med mindre alle er i samme husstand.
 • Om man er 10 personer eller færre, må alle kunne holde 1 meters avstand.
 • Barn som er i samme kohort i barnehage eller på skole, kan fortsatt samles.

Serveringssteder:

 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal stanse skjenking kl. 24.00.
 • Konsum av alkoholholdig drikk skal stanse senest kl. 00.30.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling skal stanse innslipp kl. kl. 22.00

Regler for hjemmekontor

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. 
 • Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

 

Her kan du se hele forskriften.

 


Publisert: 03.11.2020 19:21
Sist endret: 05.11.2020 07:29