Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser i kommunen. Flyplassrelatert virksomhet og reiseliv er prioritert.

Søk her regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er 6. desember 2021.

Næringsvirksomheter som kan søke:

 • Drosje
 • Turbil
 • Lufttransport med gods
 • Lagring og andre tjenester tilknyttet transport
 • Overnatting
 • Servering
 • Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner
 • Utleie og leasing av lufttransportmateriell
 • Reisebyrå
 • Reisearrangørvirksomhet

Krav til søknaden 

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/dokumentere følgende:

 • Bedriften må ha virksomhet i Ullensaker kommune og ha vært økonomisk skadelidende som følge av koronapandemien.
 • I søknaden må omsetningstap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19-pandemien redegjøres og beskrives. Omsetningstapet må kunne dokumenteres og kunne etterprøves.

Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader, søknadsgrunnlaget, dokumentasjon og tilgjengelige midler til fordeling. Vurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten i 2020 + 2021, minus det dere eventuelt har fått i tidligere tildelinger fra kommunale og statlige kompensasjonsordninger, i forbindelse med Covid-19.

Bedrifter kan i denne runden tildeles maksimalt 40 prosent av omsetningstapet i kompensasjon.

Legg ved et oppsett av bedriftens omsetning pr. måned fra 2019, 1/3 til 31/12 2020 og 1/1 fram til 31/10 2021. Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på bortfall av omsetning. Dette skal være signert.

NB! Husk å oppgi all annen støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning (kommune, Innovasjon Norge, stat eller fylke de tre siste år fra søknadsdato). Dersom bedriften tilhører et konsern, må det oppgis hvor mye konsernet har mottatt totalt. 

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Ved spørsmål, ta kontakt med Linda Sjåstad Andreassen, tlf. 907 68 311

Eksempel på oppsett

Se tabellen som et eksempel på oppsett. Husk underskrift. 

Selskapsnavn: Eksempelbedrift AS

Omsetningssvikt for periode: 01.03.2020 - 31.10.2021

       

Periode

Omsetning ekskl. MVA *)

Omsetning ekskl. MVA i 2019

Omsetningsnedgang

01.03.2020 - 31.12.2020 målt mot tilsvarende periode i 2019

1 000 000

2 000 000

-1 000 000

01.01.2021 - 31.10.2021 målt mot tilsvarende periode i 2019

800 000

2 100 000

-1 300 000

Omsetningsnedgang i pandemien

 

 

-2 300 000

 

 

 

 

Mottatte tilskudd ifm. Covid-19*

 

 

1 300 000

Netto omsetningsnedgang

 

 

-1 000 000

       

Maksimum kompensasjon beregnet med inntil 40% av omsetningsnedgangen:

 

 

400 000

(SØKNADSBELØP)             

       

*) Omsetningsbeløpet skal være eksklusive mottatte tilskudd ifm. Covid-19


Publisert: 16.11.2021 07:43
Sist endret: 16.11.2021 15:12