Ullensaker kommune har startet arbeidet med å levere reservevann til Nedre Romerike vannverk. For å kunne levere nok vann tok vi i går i bruk en ny hovedvannledning.

Nye ledninger rengjøres og klores før de tas i bruk. Selv om alle kontroller var foretatt og funnet i orden, viste det seg at ledningen inneholdt noen rester fra rengjøringsprosessen. 

Dette er noe som normalt ikke skal forekomme, og vi varslet derfor ikke på forhånd da hovedledningen ble tatt i bruk. Det ble lagt ut en melding på kommunens hjemmeside så snart vi ble kjent med forholdet, men vi ser i etterkant at vi også burde ha sendt varsel direkte på SMS til innbyggerne.

Klornivået som var i drikkevannet er ikke farlig, men vi har forståelse for at folk synes dette er ubehagelig. 

Vi beklager at våre innbyggere ble berørt av dette. Vi vil ha en gjennomgang av hendelsen og se hvordan vi kan ta lærdom av den.


Publisert: 27.01.2021 13:56
Sist endret: 27.01.2021 14:45