Ullensaker kommune har den siste perioden opplevd høyt smittetrykk på våre skoler og barnehager. Rundt 15 skoler og barnehager har de siste ukene opplevd smitte, og rundt 500 barn og 60 ansatte sitter for tiden i karantene. Smittetilfeller ved Nordby ungdomsskole, Åreppen skole og Jessheim videregående skoler er definert som lokale utbrudd, noe som gjøres der det er to eller flere smittetilfeller med antatt felles kilde.

-Det er ingen tvil om at det er alvorlig når vi opplever så mange tilfeller av smitte ved skoler og barnehager i kommunen. Det er allikevel viktig å understreke at vi har god oversikt og kontroll på smitten. De fleste elevene blir smittet hjemme, og når de smitter andre barn, gjelder det barn i samme kohort. Vi klarer å stoppe smitteutbruddene raskt ved hjelp av gode rutiner for smittesporing og effektivt arbeid med å sette nærkontakter i karantene. Anbefalingen fra norske helsemyndigheter er at skoler holdes på gult nivå når smitte skjer innad i kohorter, og at de settes til rødt nivå hvis smitte skjer på tvers av kohorter. Derfor drives barnehager og skoler i Ullensaker på gult nivå, forteller kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

En så normal hverdag som mulig

Fokuset på smittevern har vært høyt i skoler og barnehager i Ullensaker gjennom hele pandemien. Mange timer går med til å planlegge hvordan barnehager og skoler kan driftes mest mulig normalt under de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Selv når ansatte og elever sitter i karantene, forsøker Ullensakerskolen å gi et så godt undervisningstilbud som mulig til skoleelever.

-Alle ansatte i skoler og barnehager i Ullensaker legger ned en fantastisk innsats for å skape en trygg hverdag for barn og unge. Vi opplever at ansatte er genuint opptatt av at barn skal få lov til å være barn også i en pandemi. Selv om de har stått i denne pandemien lenge og begynner å bli slitne, strekker de seg svært langt for å følge smittevernregler og gi barn et godt undervisningstilbud selv i krevende situasjoner, forteller kommunaldirektør for skole og barnehage, Yngve Rønning.

Forberedt på brå endringer

Det generelle smittetrykket i Ullensaker kommune er høyt, og i flere kommuner er det spredning av mutert virus. Kommunen tar høyde for at situasjonen lokalt kan endre seg i løpet av kort tid.

-Vi følger situasjonen tett, og vurderer smitteveien i hvert enkelt tilfelle for å komme til bunns i hvor smitten har kommet fra og om den har spredd seg mellom kohorter. Slik situasjonen er nå er det svært viktig å beholde roen og følge gjeldende rutiner, samtidig som vi må være forberedt på at ting kan endre seg raskt. Vi har derfor en god beredskap og etablerte rutiner for hvordan vi kan håndtere ulike scenarier framover, som for eksempel at skolene brått må endre til rødt nivå, sier kommunaldirektør Yngve Rønning.

I Ullensaker er det påvist to enkeltstående tilfeller av britisk mutert virus. Disse kan spores tilbake til henholdsvis England og et annet kjent smittetilfelle. De smittede har vært i karantene og isolasjon, og dessuten hatt få nærkontakter som raskt er satt i karantene. Det er ikke frykt eller mistanke om utbrudd av mutert virus i kommunen tilknyttet disse tilfellene.

-Folkehelseinstituttet tar regelmessige stikkprøver blant positive koronatester fra Ullensaker. Kommunen har dessuten bedt om at positive prøver fra utbruddene ved Nordby ungdomsskole, Åreppen skole og Jessheim videregående skoler undersøkes for mutert virus, forteller kommuneoverlege Einar Kristian Borud.


Publisert: 03.02.2021 17:03
Sist endret: 03.02.2021 17:03