Rapporterte smittetall er ikke lenger en tydelig indikator på verken utbredelse eller utfordringer knyttet til koronaviruset i norske kommuner. Etter de siste endringene i retningslinjer, er det nå kun voksne med nyoppståtte luftveissymptomer som anbefales å teste seg. De siste endringene vil gi betydelig færre meldte smittetilfeller, og smittedata vil heller ikke være sammenlignbare med tidligere.

Derfor vil Ullensaker kommune ikke fortsette å melde smittetall ukentlig. Imidlertid vil kommuneoverlegen fortsatt ivareta plikten til å ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen. Kommunens administrative og politiske ledelse følger situasjonen i kommunen tett, tar nødvendige grep og informerer kommunens innbyggere om situasjoner og endringer som påvirker dem.


Publisert: 16.02.2022 15:17
Sist endret: 16.02.2022 15:18