Enkelte områder på Kløfta opplever dessverre også i dag at vannet er misfarget etter gårsdagens arbeid på vannledningsnettet.

Vi har satt opp utspylinger over hele Kløfta for å få dette misfargede vannet ut av ledningsnettet, og håper på en snarlig bedring av situasjonen.

Innbyggerne må selv også spyle ut egne stikkledninger gjennom kaldtvannskran nærmest inntak i huset.

Hvorfor blir vannet brunt?

Abonnenter kan til tider oppleve å få misfarget vann i kranen. Brunt vann i springen er ikke farlig, men kan oppleves som ubehagelig.

Brunt vann og partikler i drikkevannet skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet.

Dette kan skje når vi spyler de kommunale ledningene, ved arbeider på ledningsnettet, ved brudd på en vannledning eller når vannhastigheten øker brått, for eksempel ved brannslukning eller høyt vannforbruk.


Publisert: 28.08.2019 10:22
Sist endret: 28.08.2019 10:22