Nå skal ungdomsrådet i Ullensaker etableres - nominasjonen er startet

Er du mellom 15 og 19 år, og ønsker å påvirke lokale politiske beslutninger som er viktige for ungdom?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nå har du sjansen - vi oppretter Ungdomsråd i Ullensaker!

- Vi gir nå ungdom en gylden mulighet til innflytelse i politiske prosesser som angår dem. Vi vil at de skal gi råd og innspill i saker som angår de unge i kommunen vår. Kommunestyret vil informere dem om saker som handler om utdanning, fritidstilbud, kultur og samfunnsplanlegging. De vil bli brukt som en formell høringsinstans og et rådgivende organ, sier ordfører Tom Staahle

 

Fra 28.august kan du nominere kandidater til valget.  

Nominasjonsprosessen foregår i perioden 28. august til 17. september

 

Hvem kan nomineres?

 • Kandidaten må være mellom 15 og 19 år, eller fylle 15 år innen 2017.
 • Kandidaten må være folkeregistrert i Ullensaker kommune.

 Alle kan nominere kandidater. Du kan også nominere deg selv. De som blir nominert får spørsmål om de ønsker å stå på listen, før den settes opp for valg

 

Melding om nominasjon kan sendes til ungdomsrad@ullensaker.kommune.no

 

- Ungdomsrådet vil få mulighet til å sette saker som angår ungdommer på dagsorden. Jeg håper mange ungdommer i kommunen vår melder seg til nominasjon, dette er en fin mulighet til å lære om demokratiet og de politiske prosesser som foregår. Det er viktig å engasjere seg. Selv var jeg bare 12 år da jeg startet mitt politiske engasjement. Det er kun gjennom engasjement vi kan skape endring, sier ordfører Tom Staahle. 

 

Valg 30. oktober

Mandag 30. oktober skal det velges 9 medlemmer til ungdomsrådet. De 9 blir valgt blant de nominerte. Når man er valgt er man sikret sin plass i 2 år. Ungdomsskolekretsene utgjør valgkretsene ved valg til ungdomsrådet.

 

Det skal velges representanter fra hver krets i kommunen.

 • Gystadmarka 2 representanter 
 • Allergot 2 representanter 
 • Nordby 2 representanter 
 • Vesong 3 representanter 

 

I tillegg til de 9 skal det velges like mange varamedlemmer.

 

Hvem kan stemme?

Alle ungdommer som fyller 15-19 år i valgåret og som er folkeregistret i Ullensaker kommune kan stemme. Disse vil få tilsendt valgkort. Når man er folkeregistrert og i aldersgruppen står man i manntallet og er dermed kvalifisert. 

 

Stemmelokaler er

 • Gystadmarka ungdomsskole 
 • Allergot ungdomsskole 
 • Nordby ungdomsskole 
 • Vesong ungdomsskole 
 • Hoppensprett videregående skole og ungdomsskole
 • Jessheim videregående skole

Det vil være mulig å forhåndsstemme på Jessheim og Kløfta bibliotek i uke 41 og 42 i bibliotekets åpningstid.

 

Presentasjonskveld

17. oktober vil det avholdes en presentasjonskveld i Jessheim bibliotek

Der vil de nominerte presentere seg og argumentere for hvorfor de bør få stemmer. 

 

Følg med på Facebook

Les mer om Ungdomsrådet


Publisert: 28.08.2017 11:58:49
Sist endret: 28.08.2017 11:58