Formannskapet i Ullensaker har i dag vedtatt rådmannens anbefaling om å oppheve forbudet mot arrangementer og skjenking, samt å oppheve stenging av lokaler for kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter. Dette betyr at treningssentre, alkoholservering, kino og kultursteder kan åpne igjen, under omtrent de samme strenge smittevernreglene som gjaldt inntil innstrammingen for to uker siden.

Bakgrunnen for dette er de siste ukenes bedring i smittesituasjonen i kommunen. Etter flere uker med høye smittetall, har antallet koronasmittede i Ullensaker sunket kraftig de siste to ukene. Forrige uke ble 17 personer bekreftet smittet, mot hele 49 to uker tidligere. De tre første dagene i denne uken er det meldt om tre nye smittede.

-Jeg retter stor takk til alle i Ullensaker som har brukt munnbind, begrenset antallet mennesker vi omgås og fulgt andre smitteverntiltak samvittighetsfullt, uttalte ordfører Eyvind J. Schumacher tidligere denne uken.

Smittesituasjonen forsvarer ikke strengeste tiltak

Nå har rådmannen og formannskapet funnet det riktig å lette på noen av de strengeste tiltakene som særlig rammer arbeidsplasser og næringslivet hardt. Smittevernloven sier at tiltak skal være medisinsk begrunnet, nødvendige av hensyn til smittevern og vurderes som å stå i forhold til situasjonen. Både rådmannen og formannskapet mener at den nåværende smittesituasjonen i Ullensaker ikke lenger er alvorlig nok til å forsvare en så omfattende sosial nedstenging som vi har hatt de siste to ukene.

Ullensaker kommune er hardt rammet av arbeidsledighet som følge av koronapandemien, og rådmannen anbefalte derfor å prioritere næringsvirksomhet når restriksjoner skal slippes opp noe. Erfaringene tilsier dessuten at smittespredningen er lavere i denne type virksomhet, enn det privat sammenheng.

Fortsatt strenge smittevernregler

Fortsatt er det utbredt smitte i mange av Ullensakers nabokommuner og på det sentrale Østlandet.

-Selv om smittetrykket i Ullensaker er redusert, er smitten absolutt til stede, både i kommunen og i områdene rundt oss. Vi er fortsatt i en uavklart situasjon, og det behov for smitteverntiltak som begrenser den sosiale omgangen vi har, sier rådmann Rune Hallingstad.

Forbudet mot private sammenkomster med mer enn 10 personer samlet og restriksjoner for organiserte idretts- og kulturaktiviteter for voksne videreføres. Dette er situasjoner hvor erfaring viser at smitte lett sprer seg. Også mindre inngripende tiltak, som hjemmekontor, å unngå kollektivreiser og bruk av munnbind, videreføres.

 

Her kan du lese forskriften. 

Her er en oppsummering og forklaring av forskriften som gjelder fra 4. desember:

Vi må bruke munnbind:

• på offentlige steder inne og ute, som butikker, tros- og livssynshus, på kjøpesenter, og i lokaler for kultur- sports- og fritidsaktiviteter. Munnbindet kan tas av når man sitter i ro på anvist plass
• i kollektivtrafikken, i taxi, på kø- og stasjonsområder og på Oslo lufthavn. Også fører av taxi med passasjer i bilen skal bruke munnbind.
• inne på serveringssteder når vi ikke sitter ved et bord.
• Unntak er barn under ungdomsskolealder, de som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind, ansatte som har andre smitteverntiltak som visir eller skillevegg og de som driver fysisk aktivitet og holder minst to meter avstand fra hverandre.
• Du må selv ta med munnbind. Du får kjøpt munnbind på apotek, i butikker eller på nett. Både engangsmunnbind og tøymunnbind er greit, men pass gjerne på at de har dokumentert beskyttelseseffekt.

Når vi samles i privat sammenheng:

• kan vi være maks 10 mennesker, med mindre alle bor sammen. Hvis flere enn 10 mennesker bor i samme hus, kan de altså samles.
• må vi hele tiden holde 1 meters avstand til dem vi ikke bor sammen med.
• kan vi ikke leie innendørs eller utendørs steder som grendehus eller lignende for å ha private sammenkomster.
• Kan vi ha privat sammenkomst med 20 eller færre deltakere på et serveringssted, i de delene av lokalene som holdes åpent for andre gjester. Det vil si at inntil 20 personer kan bestille bord på restaurant eller hotell og møtes til for eksempel minnestund eller julebord.
• I perioden 18.12.20 – 3.1.21 gjøres det unntak fra forbudet om å ikke være flere enn 10 personer til stede på en privat sammenkomst. I dette tidsrommet kan hver husstand to ganger arrangere privat sammenkomst med inntil 10 gjester fra andre husstander. Det er en forutsetning at alle som er til stede kan holde 1 meter avstand fra hverandre. Vi kan altså invitere inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften eller to andre dager i løpet av perioden, så lenge det er plass til at alle som er til stede holder 1 meters avstand til hverandre.

Arrangementer med arrangør:

• Profesjonelle arrangører kan invitere til arrangementer innendørs etter gjeldende nasjonale regler. Dette vil si maks 50 deltakere på offentlig arrangement uten fastmonterte seter og maks 200 deltakere på offentlige arrangement med fastmonterte seter innendørs.
• Arrangementer utendørs kan gjennomføres med inntil 200 deltakere.
• Munnbind skal brukes, men kan tas av når man sitter i ro på anvist plass.
• Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

Fysisk aktivitet og kulturaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner:

• Barne- og ungdomsidretten og kulturaktiviteter for barn og ungdom kan ha treninger og øvinger.
• Barne- og ungdomsidretten og kulturaktiviteter for barn og ungdom kan ikke arrangere eller delta i kamper, cuper, turneringer og stevner, heller ikke i andre kommuner.
• Kultur-, idrett- og annen aktivitet med nærkontakt i regi av frivillige organisasjoner, er ikke tillatt for voksne hverken ute eller inne, med mindre vi holder 2 meters avstand.
• Det er ikke tillatt å arrangere eller delta i kamper, cuper, turneringer og stevner for voksne i breddeidretten eller når det gjelder kulturarrangement for voksne i regi av frivillige organisasjoner. Vi kan altså ikke arrangere fotballcup eller dansestevne for voksne i regi av frivillige organisasjoner.
• Ved fysisk aktivitet på treningssentrene og lignende steder, skal det være 2 meteres avstand mellom utøverne.
• Kun personer bosatt i Ullensaker kommune har lov til å besøke treningssentre i kommunen.

På serveringssteder:

• skal det ikke slippes inn gjester etter kl. 22.00.
• skal siste skjenking av alkohol gjøres kl. 24.00 og konsum av alkohol opphøre senest 00.30.
• må vi bruke munnbind når vi ikke sitter ved et bord.
• må vi hele tiden holde 1 meter avstand til alle som vi ikke bor sammen med.
• skal de ansatte bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.

Når vi er på jobb...

• skal arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele eller deler av arbeidsuken, jobbe hjemmefra.
• skal arbeidsgivere kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Når vi skal reise...

• skal vi helst unngå å bruke kollektivtransport.
• skal vi når vi reiser kollektivt være flinke til å følge gjeldende nasjonale og lokale regler og retningslinjer om smittevern, og vi skal ta særlig hensyn til våre medreisende.
• skal vi bruke munnbind i kollektivtransporten i taxi og taxikø, på stasjonsområder og i lufthavn. Taxisjåfører skal bruke munnbind når de har passasjer i bilen.

 


Publisert: 03.12.2020 18:47
Sist endret: 25.01.2021 10:50