Innhold

For 63 nyansatte lærere startet skoleåret 2018/19 med en samling på Rådhuset i Ullensaker kommune. Kommunaldirektør Yngve Rønning og områdesjef Anne Soltveit ønsket alle velkommen til kommunen. "Dere har verdens viktigste jobb og betyr svært mye for barna i skolehverdagen", var budskapet.

De nyansatte fikk informasjon om Ullensaker kommune, vårt verdigrunnlag og en innføring i våre handlingsplaner på skoleområdet. Ullensakerskolens ambisjon om å øke elevenes læringsutbytte både faglig og sosialt ble understreket. Kommunaldirektør og områdesjef trakk fram betydningen av gode relasjoner, samarbeid, tidlig innsats og det å kunne endre praksis på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap.

På slutten av økta kom også ordfører Tom Staahle for å hilse på de nyansatte og ønske dem hjertlig velkommen til Ullensaker kommune.

 


Publisert: 13.08.2018 17:07:18
Sist endret: 13.08.2018 17:07