Nytt kommunenummer fra 2020

I forbindelse med regionreformen, der Ullensaker kommune blir del av Viken fylkeskommune, får Ullensaker nytt kommunenummer.

Nåværende kommunenummer for Ullensaker er 0235. Dette vil utgå ved årets slutt.
Nytt kommunenummer for Ullensaker fra 1. januar 2020 blir 3033.

Matrikkelen stenger en periode

I den forbindelse blir matrikkelen stengt en periode i desember. Det vil i den forbindelse ikke være mulig å tinglyse noe eller føre nye opplysninger inn i matrikkelen etter 13.12.2019.

Kartverket presiserer:

  • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager. Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.
  • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1 virkedag. Det medfører at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektronisk eller på papir i denne perioden
  • I tillegg anbefaler Kartverket at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november 2019.

Se Kartverkets sider for mer informasjon: https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/nedetid-matrikkel-grunnbok-2019/


Publisert: 25.11.2019 16:08
Sist endret: 25.11.2019 16:08