Offentlig ettersyn - kommuneplan for Ullensaker 2019-2030

Formannskapet vedtok den 18.6.2019, sak 109/19, å legge forslag til kommuneplan for Ullensaker 2019 – 2030 ut til offentlig ettersyn. Vedtaket ble nærmere presisert og avklart 3.7.19 i sak 122/19.

Mer om høringen og alle høringsdokumenter finner du ved å følge lenken.


Publisert: 04.07.2019 15:53
Sist endret: 04.07.2019 15:53