Fristen for å komme med innspill til høringen om kommuneplanen 2019-2030 er 20. september

Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument. Men hva er det egentlig?

Les mer om Ullensakers kommuneplan på kommunedelplan.no
Kommuneplanen for Ullensaker 2019-2030 ligger ute til høring frem til 20.september 2019. Formannskapet vedtok den 18.6.2019, sak 109/19, å legge forslag til kommuneplan for Ullensaker 2019 – 2030 ut til offentlig ettersyn. Vedtaket ble nærmere presisert og avklart 3.7.19 i sak 122/19.

Gå til Høringen og si din mening


Publisert: 16.08.2019 09:00
Sist endret: 16.08.2019 09:23