Dette sier retningslinjene fra Folkehelseinstituttet om situasjoner hvor barn er satt i karantene:

  • Når et barn er i karantene og er friskt uten symptomer, så kan søsken gå i både barnehage og på skole.
  • Hvis et barn er i karantene, og så blir sykt og får symptomer, er situasjonen endret. Da skal søsken holdes hjemme fra barnehage og skole inntil test av det syke barnet viser at det ikke er smittet med koronavirus.
  • Dersom barnet som er i karantene eller noen i familien blir syke med symptomer i karanteneperioden, skal disse testes for koronasmitte. Da ringer man legevakten på 116 117 og avtaler time for testing.

Erfaringer

-De som blir satt i karantene på grunn av koronasmitte hos personer utenfor familien, for eksempel hos et barn man går i barnehagen sammen med, utvikler sjelden symptomer i løpet av karantenen, forteller kommuneoverlege i Ullensaker Lars Meyer-Myklestad.

Situasjonen er ofte er annerledes om smitten oppstår innen familien. Da skjer det oftere at man blir smittet og utvikler symptomer i karantenetiden.

-Det er viktig at barn, elever og ansatte i skoler og barnehager som utvikler symptomer på koronasykdom, lar seg teste. Erfaringene er at av dem som har symptomer og testes, så viser mindre enn to prosent av testene covid-19 sykdom. De aller fleste tilfellene skyldes altså andre forhold, sier kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad

Nasjonale retningslinjer følges

Yngve Rønning er kommunaldirektør for skole og barnehage i Ullensaker kommune. Han forsikrer om at det er trygt å gå i barnehage og på skole i Ullensaker.

-Når samfunnet nå begynner å åpne opp igjen, må vi dessverre regne med at nye smittetilfeller kan oppstå i omgivelsene våre. I Ullensaker jobber vi systematisk for å begrense smitte i skoler og barnehager. Blant annet er barn og elever delt inn i mindre grupper, renholdet er forsterket og alle nasjonale retningslinjer følges, forteller Yngve Rønning.

 

Illustrasjon hentet fra fhi.no

 


Publisert: 18.05.2020 15:36
Sist endret: 23.02.2021 15:21