Innhold

Ikke kontakt legevakten for generell informasjon

Ullensaker legevakt opplever nå stor pågang og frykter at personer med behov for akutt medisinsk hjelp ikke kommer igjennom på telefon. Dere som er syke, men ikke har behov for legehjelp, skal ikke kontakte verken fastlege eller legevakt. Dere som har generelle spørsmål om koronaviruset, må søke svar på ullensaker.kommune.no , helsenorge.no eller den nasjonale informasjonstelefonen 815 55 015.

Når skal jeg kontakte lege?

Fordi pågangen til nødtelefonene og legevakt er så stor, må disse kun kontaktes av personer som er akutt syke. Personer som føler seg syke, skal i karantene. Les mer om karantene her.

  • Personer som er syke, men ikke har behov for akutt helsehjelp, skal ikke kontakte legevakt eller nødnummer.
  • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
  • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117.
  • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.
  • Ikke møt opp på fastlegekontor eller legevakt uten å ha vært i telefonkontakt først og gjort avtale.


Hvem skal testes for smitte?

De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet for koronasmitte, men skal fortsatt holde seg hjemme og unngå kontakt med andre. Det er kun følgende grupper som nå skal testes for koronavirus:

  • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronavirus. Hvem som er nærkontakt avgjøres av lokale helsemyndigheter.
  • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer.
  • Pasienter med akutt luftveisinfeksjon med behov for innleggelse i sykehus.
  • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon.
  • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som får akutt innsettende luftveisinfeksjon.


De som oppfyller kriteriene og er hjemme, skal kontakte fastlegen på telefon eller e-konsultasjon. Får du ikke tak i fastlegen og har behov for akutt legehjelp, kan du kontakte legevakten på telefon 116 117. Er det fare for liv og helse, ring 113. Ikke møt opp på fastlegekontor eller legevakt uten å ha vært i telefonkontakt først og gjort avtale!


Publisert: 15.03.2020 17:44:31
Sist endret: 15.03.2020 17:49