Innhold

Gå til alle nyheter

Status i Ullensaker 

 • 41 personer er bekreftet smittet av koronaviruset i Ullensaker.
 • Vi har nå fått det første koronarelaterte dødsfallet i Ullensaker kommune. En eldre mann døde fredag 27.mars i sitt hjem. Han ble testet og smitte ble påvist etter hans død. Ansatte i hjemmesykepleien som har vært i kontakt med mannen de siste dagene er ivaretatt og er nå i karantene. Våre tanker og dypeste medfølelse går til de etterlatte.
 • Det er flere husstander i frivillig karantene i Ullensaker. 
 • Ullensaker kommune har satt kriseledelse.
 • Vi jobber fortløpende med å iverksette nasjonale og lokale vedtak tilknyttet koronasituasjonen. 

Vedtak 

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for de nasjonale tiltakene i tilknytning til koronaviruset. Ullensaker kommune følger de til enhver tid gjeldenden nasjonale retningslinjer og pålegg. 

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune. Han følger fortløpende med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter, og treffer dessuten vedtak med virkning for Ullensaker basert på egne vurderinger og lokale forhold. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt, smittede og andre som trenger det.

Vedtak 13. mars om anmodning om bistand fra Politiet.

Vedtak 15. mars om 1) behandlere som gir individuell behandling og 2) begrensning av fysiske møter.

Ønsker du å bidra i arbeidet med korona?

Vi trenger helsepersonell og andre fagkompetanser i Ullensaker kommune. 

Les mer og gå til skjema

Har du spørsmål om koronaviruset?

All tilgjengelig informasjon om koronaviruset finnes på helsenorge.no og Folkehelseinstituttet sin nettside. Artikkelen du leser nå, oppdateres jevnlig med informasjon hentet fra disse nettsidene.

Har du spørsmål om koronavirus som du ikke finner svar på der, kan du ringe den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015 eller chatte med Helsedirektoratet via chatboten nederst på denne siden. Det er viktig at du ikke ringer legevakt eller medisinsk nødnummer med mindre du har behov for akutt helsehjelp.

Har du symptomer som kan minne om koronavirus? Da kan du mede fra til Folkehelseinstituttet. Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge. Les mer og meld ifra her. 

For arbeidsgivere og arbeidstakere

Spørsmål om din situasjon som arbeidstaker, arbeidsgiver eller næringsdrivende, finner du svar på under "Spørsmål og svar" nedenfor, i denne artikkelen hos NAV eller ved å kontakte NAV direkte. Merk at NAV får mange henvendelser nå og ber deg vente med alle henvendelser som ikke haster.

NAV har lagt ut en del informasjon til næringsdrivende og arbeidstakere her.

For helsepersonell

For helsepersonell gjelder råd fra FHI sine nettsider

For pressespørsmål

Pressen bes henvende seg til kommunikasjonsrådgivere:

 • Helle Mjøs tlf. 971 26 401, e-post 
 • Iselinn Næss tlf. 904 79 088, e-post

Pressehenvendelser om karantenehotell og teststasjon ved OSL rettes til:

 • Sara Wedul Gundersen, tlf. 417 65 941, e-post
 • Roger Sandum, tlf. 932 55 954, e-post 

Spørsmål og svar om nasjonale retningslinjer og vedtak

Hvordan kan jeg redusere risikoen for smitte? 

Koronavirus smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Se råd og informasjon fra FHI her

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

 • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk eller skal være i karantene.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Hold minst én meters avstand til andre mennesker.
 • Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
 • Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
 • Ikke håndhils eller klem på andre. Finn gjerne alternative måter å hilsen på.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen.
 • Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten.
Hva betyr "hold avstand"?

Vi blir bedt om å holde avstand til hverandre for å redusere smittespredning, men hva betyr det?

 • Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand.
 • Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.
 • I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.
Når skal jeg kontakte lege?

Fordi pågangen til nødtelefonene og legevakt er så stor, må disse kun kontaktes av personer som er akutt syke. Personer som føler seg syke, skal i karantene. Les mer om karantene her. 

 • Personer som er syke, men ikke har behov for akutt helsehjelp, skal ikke kontakte legevakt eller nødnummer.
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.
 • Ikke møt opp på fastlegekontor eller legevakt uten å ha vært i telefonkontakt først og gjort avtale.
Hvem skal testes for smitte? 

Folkehelseinstituttet sier at de som bør prioriteres for testing er de som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:

 • Har behov for innleggelse.
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Personer uten symptomer eller med bare lette luftveissymptomer (som forkjølelse eller vondt i halsen) skal ikke testes, heller ikke etter reise. 

De som oppfyller kriteriene og er hjemme, skal kontakte fastlegen på telefon eller e-konsultasjon. Får du ikke tak i fastlegen og har behov for akutt legehjelp, kan du kontakte legevakten på telefon 116 117. Er det fare for liv og helse, ring 113. Ikke møt opp på fastlegekontor eller legevakt uten å ha vært i telefonkontakt først og gjort avtale! 

Les mer om hvem som bør testes hos FHI.

Hvem skal holde seg hjemme?

Hvis du har forkjølelsessymptomer, også om de er lette, for eksempel vondt i halsen, skal du holde deg hjemme. Du skal være hjemme også i ett døgn etter at du er symptomfri. Les mer hos FHI.

Hvis du tilhører en av gruppene nedenfor, skal du holde deg hjemme i karantene. Personer som ikke har symptomer, skal holde seg hjemme i karantene i 14 dager. Personer som føler seg syke eller har symptomer på forkjølelsessykdom, som hoste, feber eller tungpustethet, skal være i isolasjon fra fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av koronavirus, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nærkontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet. Her kan du lese mer om definisjon av "nærkontakt" og andre begrepsdefinisjoner.
 • Du har vært på reise utenlands i alle andre land enn Sverige og Finland, eller hvis du har vært på reise i Sverige eller Finland med hjemkomst 17. mars eller senere. Da skal du være i karantene 14 dager fra den dagen du kom hjem.
 • Regjeringen har vedtatt lov som forbyr opphold på hytte og fritidseiendommer. Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta.

Her kan du lese mer om hjemmekarantene og hjemmeisolasjon.

Meld fra ved mistanke om koronasykdom

Har du symptomer som kan minne om koronavirus? Da kan du mede fra til Folkehelseinstituttet. Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Les mer og meld ifra her. 

Kan jeg reise på hytta?

Regjeringen har innført et forbud mot å overnatte på hytte og fritidseiendom som ligger utenfor kommunen man bor i. Det gis unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Les mer om dette hos regjeringen.no 

Om reiser

Alle som har kommet hjem fra utenlandsreiser utenom Sverige og Finland de siste 14 dagene, eller som har vært på reise i Sverige eller Finland med hjemkomst 17. mars eller senere, skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Les mer om hjemmekarantene hos FHI her. Alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold må be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding slik at de slipper å oppsøke fastlege eller legevakt. - Legene må bruke tiden på pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Norske flyplasser og havner stenges delvis kl. 08.00 mandag 16. mars. Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. Alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet. Regjeringen ber den enkelte reisende om å kontakte sitt flyselskap/reiseoperatør for informasjon og planlegging av reise. Regjeringens artikkel om koronavirus og reiser svarer på en rekke spørsmål som mange reisende har. 

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang til 14. april. Se Utenriksdepartementets reiseråd.

Helsedirektoratet gir en sterk oppfordring om å unngå fritidsreiser og alle reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Om har du spørsmål som handler om reise og økonomi kan du se hva DNB svarer her.

Koronakarantene for utenlandske statsborgere i Norge  

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Dette innebærer:

 • Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer.
 • Du må sikre god hånd- og hostehygiene.

På flyplassen med direktefly ut av Norge, vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. Det er også anledning til å reise med innenriksfly dersom det er nødvendig. Her må også reisen skje på en smittefaglig forsvarlig måte. På innenriksflyplassene vil det imidlertid ikke være personell fra kommunen som kan kontaktes ved behov.

Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett

Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

 • Gardermoen
 • Stavanger
 • Bergen
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i isolering, og du kan da ikke forlate landet.

Les hele forskriften på Lovdata

Helse- og omsorgsdepartementet

Utenriksdepartementet

For arbeidstakere, selvstendige næringsdrivende og arbeidsgivere

Spørsmål om din situasjon som arbeidstaker, arbeidsgiver eller næringsdrivende, finner du svar på i denne artikkelen hos NAV eller ved å kontakte NAV direkte. Merk at NAV får mange henvendelser nå og ber deg vente med alle henvendelser som ikke haster.

NAV Ullensaker har dessuten informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere her

Bedrifter i Ullensaker som har behov for å komme i kontakt med NAV kan ringe vår vakttelefon alle hverdager mellom kl 09.00 og 15.00 på 412 40 970.

Aktiviteter og arrangementer i Ullensaker kommune

16. mars fattet kommuneoverlegen i Ullensaker et vedtak om at administrative møter og sosiale arrangementer med flere enn tre personer ikke skal gjennomføres.

Møtevirksomhet med fysisk tilstedeværelse skal begrenses mest mulig. I stedet brukes elektroniske løsninger der det er tilgjengelig. Kun nødvendige møter gjennomføres som planlagt og da med ikke mer enn tre personer i samme rom. Dette gjelder både private og offentlige arrangementer. Unntak gjelder hvor kritiske funksjoner for liv og helse blir rammet ved at ansatte ikke er fysisk tilstede. Beslutningen omfatter ikke serveringsvirksomhet, detaljhandel og produksjonsvirksomhet med mer. Her gjelder nasjonale bestemmelser.

12. mars innførte norske myndigheter forbud mot: 

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs

 Les FHIs råd ved arrangementer og samlinger.

Arrangører som har spørsmål om gjennomføring av arrangementer, kan kontakte Haakon Fjone på tlf. 404 484 77 eller Gitte Kringlen på tlf. 412 23 148. 

Om skoler og barnehager

Regjeringen har bestemt at alle landets skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner skal holde stengt til og med 13. april. Dette gjelder også i Ullensaker.

Barn av foresatte som jobber i helsesektoren eller andre sektorer av samfunnskritisk betydning,  eller har et særlig omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage og skole eller andre dagtilbud er stengt, vil få et skole- og barnehagetilbud tilbud. Se listen over yrker med samfunnskritiske funksjoner her. Tilbudet gjelder kun hvis begge foresatte har slike funksjoner, og foresatt må selv gi beskjed til barnehagen/skolen. 

Hittil er det svært få barn som har fått påvist koronasmitte. Hos de aller fleste er sykdommen mild. Alvorlig sykdom og dødsfall er i hovedsak sett hos eldre personer og personer med underliggende sykdommer. Les FHIs informasjon til skoler og barnehager. 

Ullensaker kommune har løpende dialog med skoler og barnehager i kommunen, og oppdaterer dem med ny relevant informasjon og retningslinjer. 

Når et barn eller en ansatt ved en skole eller barnehage i Ullensaker får påvist koronainfeksjon, gjør vi følgende:

 • Kommuneoverlegen tar kontakt med den smittedes foresatte/den ansatte, og starter kartleggingen av mulige nærkontakter.
 • Kartleggingen gjøres i samråd med skolen/barnehagen for å få god oversikt over de som har hatt kontakt med vedkommende i den aktuelle perioden. Kontakter utenfor skolen eller barnehagen blir også kartlagt.
 • Det gjøres en vurdering av hvilke barn og ansatte som eventuelt kan være utsatt for smitte.
 • Alle med barn i den aktuelle skolen/barnehagen får informasjon hvis en slik situasjon oppstår.
 • Barn og ansatte som hatt nær kontakt med barn eller ansatte med påvist koronainfeksjon, pålegges 14 dagers hjemmekarantene.
 • Andre barn og ansatte som ikke hatt nærkontakt med en påvist smittet, kan leve som normalt og møte på skole/barnehage. Disse bør være oppmerksom på luftveisinfeksjon og raskt kontakte fastlege ved symptomer.
Handel og virksomheter

Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ifølge Helsedirektoratet ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Bedrifter i Ullensaker som har behov for å komme i kontakt med NAV kan ringe vår vakttelefon alle hverdager mellom kl 09.00 og 15.00 på 412 40 970.

Helseinstitusjoner

Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.).

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet og kommunen vil gi råd til helsetjenesten om dette.

Informasjon på andre språk - information in other languages

Informasjon om koronaviruset på andre språk enn norsk. Information about the coronavirus disease in other languages than Norwegian.

Filmer

Informasjon til barn og unge

Håndhygiene 


Publisert: 09.03.2020 14:37:45
Sist endret: 11.06.2021 12:01