Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning, jf. kommunens forskrift om slamtømming m.m.

Det betyr at alle som har et privat avløpsanlegg er pliktig til å være med på kommunens ordning med tømming av slamavskillere og lignende. Ordningen administreres av kommunen, men selve tømmingen er satt bort til private aktører. Brødrene Stenskjær AS er for tiden det firmaet som har kontrakt på dette i Ullensaker kommune.

Tømming av slamavskillere foregår i hovedsak i barmarksesong, med oppstart rundt påsketider. Septikrenovatør sender ut SMS-varsel til abonnent ca. 1 uke før anlegget tømmes. Eiere av private avløpsrenseanlegg må sørge for at anleggene er tilgjengelig for tømming. Dersom oppsatt tømmetidspunkt ikke passer, må kommunen varsles minst 7 virkedager i forkant. Ring oss på 66108000 eller send epost.

Dersom det er behov for mer enn en tømming i kalenderåret, vennligst ta kontakt med kommunen.

Plan for tømming av private avløpsanlegg i Ullensaker 2023

Rodekart


Publisert: 24.03.2023 14:00
Sist endret: 24.03.2023 13:43