Hva gjør vi i Ullensaker kommune?

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for de nasjonale tiltakene i tilknytning til det nye koronaviruset.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger fortløpende med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om koronaviruset finnes på folkehelseinstituttet sin nettside

Ved mistanke om smitte 

Dersom du mistenker at du er smittet av koronavirus, skal du ringe ditt fastlegekontor eller din legevakt for å få råd om dette.

Du skal ikke oppsøke skranke eller venterom i legekontoret eller legevakt.

Begrunnet mistanke om koronasmitte foreligger hvis du har luftveissymptomer og i tillegg har

  • hatt nærkontakt med kjent koronasmittet person
  • har arbeidet med koronasyke
  • innen de siste 14 dager har ankommet fra område med vedvarende smitte.

Vi minner om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner, influensasykdom og mageinfeksjoner på en god måte.


Publisert: 26.02.2020 14:46
Sist endret: 22.06.2021 08:18