Smittevernberedskap i Ullensaker

Det er for tiden mye informasjon i ulike media om coronavirus.

Hva gjør vi i Ullensaker kommune?

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye coronaviruset.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger med på ny informasjon som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om Corona-viruset finnes på folkehelseinstituttet sin nettside

Vi minner om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner, influensasykdom og mageinfeksjoner på en god måte.


Publisert: 02.02.2020 14:46
Sist endret: 02.02.2020 14:46