Spennende stilling Øvre Romerike

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skatteoppkreverne på Øvre Romerike har organisert arbeidsgiverkontrollen i en interkommunal kontrollenhet som påser at arbeidsgivere følger lover og regler for skatter og avgifter på lønns- og kostnadsområdet. Virksomheten er lokalisert i Vormaveien 8, 2080 Eidsvoll.

 

   

ARBEIDSGIVERKONTROLLEN ØVRE ROMERIKE

 

         søker

         

Regnskapskontrollør i 50 % stilling med mulighet for utvidelse

 

Arbeidsoppgaver

 • Kontroll av regnskap, særlig på lønns- og kostnadsområdet
 • Veilede og informere arbeidsgivere
 • Delta i tverrfaglig samarbeid for å bekjempe A-krim

Egenskaper

 • Selvstendig, systematisk, fleksibel og løsningsorientert
 • Solide skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • Resultatorientert og overholder tidsfrister
 • Engasjert og initiativrik

Kvalifikasjonskrav

Vi søker medarbeider med høyskole/universitet innenfor økonomi, regnskap eller revisjon og med regnskapspraksis. Lang og bred erfaring fra lønn/eksternregnskap kan kompensere for formell utdanning.

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling innenfor et område i kontinuerlig utvikling
 • Et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø med tverrfaglig samarbeid
 • Fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale, kommunale ansettelsesvilkår

 

Oppstart etter avtale.

Nærmere opplysninger, kontrollsjef Pål Kogstad Næss, tlf  95157363.

Søknad med CV og kopi av vitnemål sendes:

Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, Vormavn. 8, 2080 Eidsvoll, eller E-post: arbeidsgiverkontrollen@aor.no innen 7 april.då.

 

 


Publisert: 14.03.2017 15:48:25
Sist endret: 14.03.2017 15:48