Mens utbyggingen av den nye bydelen på Gystadmarka pågår vil et større område bli inngjerdet som anleggsplass.

- I området vi har måttet sperre av er det en tursti som mange innbyggere benytter seg av, og mange parkerer ved Gystadmarka skole for å bruke denne. Turstien blir utilgjengelig ut året 2022. Sperringen er satt opp av hensyn til innbyggeres sikkerhet. Vi ber om forståelse og respekt for sperringene, sier seniorrådgiver i Ullensaker kommune, Knut Inge Fanneløb.

Innkjøringen til Læringsverkstedet barnehage og skolene, og turstien langs jordet i øst, vil være åpen hele tiden. Det er også fortsatt mulig å gå gjennom barneskoleområdet mot sør til idrettsanleggene og svømmehallen.

Når prosjektet er avsluttet og bydelen er ferdig vil det være et nytt sentralt parkområde med gang- og sykkelveier som blir tilknyttet til den eksisterende turstien i nord.

Gystadmarka

Foto: Kartutsnitt med avmerking i rødt av området som er sperret av.

 

Gystadmarka

Foto: Kartutsnitt alternativ tursti.


Publisert: 03.02.2022 11:02
Sist endret: 10.02.2022 14:25