Innhold

Dessverre har det ikke vært mulig å gi et tilbud til alle søkerne. Vi har imidlertid strukket oss og langt, og har klart å gi tilbud til 62 ungdommer! Dette er noen flere enn vi opprinnelig hadde planlagt.

De som får tilbud om sommerjobb har fått brev i posten om dette. I tillegg har vi noen på reserveliste.


Publisert: 23.05.2018 12:36:41
Sist endret: 23.05.2018 12:36