Innhold

Om Strategi for frivillighet

Strategi for frivillighet er et rammeverk for videre frivillighetsarbeid, og vil gjelde i perioden 2019-2029. Den peker på viktige utfordringer og barrierer, og gir retning for frivillighetsarbeidet fremover. Det er definert mål og verdier, strategiske satsingsområder, og utfordringsbilde. Det utarbeides en årlig handlingsplan i forbindelse med økonomiplanarbeidet.

Strategidokument for frivilligheten skal:

  • danne grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for samspillet med frivilligheten
  • gjøre det forutsigbart for frivilligheten å drive sine aktiviteter
  • legge grunnlag for nye koblinger mellom frivillige og mellom frivillig og kommunal sektor

I strategidokumentet er det definert 4 strategiske satsingsområder:

  • Dialog. Tilrettelegge for utvikling av positiv og effektiv dialog mellom kommune og frivillighet, og frivilligheten seg i mellom
  • Ressurser. Tilrettelegge for forutsigbar fordeling og tilgang på ressurser.
  • Møteplasser. Tilrettelegge for levende fysiske og digitale møteplasser for møter mellom kommunen, frivillighet, næringsliv og innbyggere
  • Fremtidens frivillighet. Tilrettelegge for at fremtidens frivillighet blomstrer og utvikler

Ullensaker kommunes frivillighetspolitikk handler om å legge til rette for at det skapes flere vinn-vinn-situasjoner både for kommunen og frivilligheten. Det skal være lett å være frivillig i Ullensaker.

Les mer/ gi høringssvar


Publisert: 02.09.2019 08:29:34
Sist endret: 02.09.2019 08:29