Innhold

Ullensaker kommune og Nedre Romerike Vannverk (NRV) har inngått et samarbeid om gjensidig vannberedskap. Arbeidet med å legge ledninger mellom nedre og øvre Romerike er godt i gang. Dette samarbeidet vil medføre noe testing.

Tirsdag 10. desember skal Ullensaker gjøre en test av pumper, høydebasseng og ledningsnett.
Denne testen vil øke vanngjennomstrømningen i ledningsnettet betydelig, noe som kan medføre misfarget vann og eventuelle trykkforandringer.

Dersom det oppleves misfarget vann, spyles dette ut gjennom kaldtvannskran nærmest hovedvanninntaket i bygningen.

Selve testen vil starte opp ca 09:00, og vil vare til ca 16:00.


Publisert: 09.12.2019 14:33:04
Sist endret: 09.12.2019 14:33