Innhold

Tilbud om vaksine mot meslinger

Dersom man ikke har fulgt vaksinasjonsprogrammet i Norge kan man bli utsatt for smitte og ha behov for vaksine mot meslinger. Ullensaker helsestasjon avdeling Gjestad tilbyr vaksinen onsdag og fredag denne uken. Du må avtale tidspunkt for vaksineringen. 

Hvem får tilbudet?

  • Barn i alderen 15 mnd. til 18 år, som ikke har fulgt anbefalt vaksinasjonsprogram og derfor ikke er beskytta mot meslinger, kan få  MMR vaksine ved Ullensaker helsestasjon etter avtale. 
  • Voksne over 18 år som ønsker å vaksineres bestiller time hos egen fastlege eller på reisevaksinasjonskontoret.

Avtal tid:

Uke 14 onsdag 3.april og fredag 5.april kl 14:00 – 15:30

VIKTIG: Forhåndsavtale kreves for vaksinasjon i uke 14:

  • Under 18 år: Ring eller send sms til mobilnummer 90926643 for å avtale
  • Over 18 år : Ring eller send sms til mobilnummer 906 64 680

Alle barn får vaksinen gratis, for voksne må man betale for konsultasjonen, ikke vaksinen.

Hvor?

Oppmøte etter avtale: Ullensaker helsestasjon Gjestad i Ringvegen 65, inngang D

Les her om Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvem som bør vaksineres:

Les mer Folkehelseinstituttet 

 

We offer vaccine against measles

To avoid the spread of measles, we offer vaccine for those who may not have satisfactory immunisation. You can make an appointment for vaccination this week on 3 April and Friday 5 April at 14:00 - 15:30

If you have not followed the vaccination program in Norway, you may need a vaccine against measles. Ullensaker Health Center Gjestad offers the vaccine on Wednesday and Friday this week. You have to make an appointment for the vaccination.

Contact us for an appointment

Under 18 years: Call or send SMS to mobile number 90926643

Over 18 years: Call or send SMS to mobile number 906 64 680

All children receive the vaccine free of charge, for adults, one has to pay for the consultation, not the vaccine.

Where?

Ullensaker Health Center Gjestad in Ringvegen 65, entrance D.


Publisert: 01.04.2019 09:32:46
Sist endret: 08.03.2021 10:22