Det er nå mulig for offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører å søke om tilskudd fra Bufdir for tiltak og prosjekter som bidrar til å inkludere barn og unge. Fristen for å søke 17. desember 2021. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Hvis du ønsker å lese mer om tilskuddsordning, eller hvis du ønsker å søke om tilskuddsmidler, så kan du trykke her. 

Om du har spørsmål om tilskuddsordningen kan du ta kontakt med Grethe Frank Strand på epost adresse: grethe.frank.strand@ullensaker.kommune.no


Publisert: 30.11.2021 16:03
Sist endret: 01.12.2021 19:52