-I Ullensaker er smittesituasjonen stabil, men i andre kommuner i regionen er den økende. Vi ønsker ikke at smitten skal komme inn på våre sykehjem og ramme de aller svakeste i samfunnet. Jeg har derfor vedtatt mer omfattende restriksjoner knyttet til utenlandsreiser og besøk ved helseinstitusjoner, forteller fungerende kommuneoverlege i Ullensaker, Tom Sundar.

Frem til nå er det kun reisende til såkalte «røde» land og områder som har vært omfattet av besøksrestriksjoner i tråd med nasjonale retningslinjer og karanteneregler. Fra og med 10. august, må imidlertid også de som returnerer fra «grønne» land og områder, vente til 10 dager har gått før de kan besøke sine kjære ved sykehjem og andre helseinstitusjoner i Ullensaker. Alle besøk skal avtales med helseinstitusjonen på forhånd. 

Regler for helsepersonell

Også for helsepersonell ansatt i Ullensaker kommune, ble det tidligere denne uken innført nye restriksjoner knyttet til utenlandsopphold. Helsepersonell som har pasientnært arbeid og har oppholdt seg utenfor Norges grenser i «grønne» land og regioner, med grensepassering inn til Norge etter 06.08.2020 kl. 24.00, plikter å teste seg for koronasmitte og kan ikke kommer på jobb før et negativt prøveresultat foreligger.

Helsepersonell som i løpet av de 10 siste dagene har oppholdt seg i «røde» land og regioner har, i tråd med nasjonale retningslinjer, 10 dagers hjemmekarantene fra ankomst til Norge. Ved eventuelle symptomer, bør man testes. Arbeid med pasienter kan gjenopptas etter at karantenetid har opphørt.
Helsepersonell som har planlagt reiser ut av Norge, også i grønne land og regioner, bes diskutere dette med nærmeste leder.

Listen over status på land i Europa ser du hos Folkehelseinstituttet.

Her kan du se vedtaket som er fattet av kommuneoverlegen. 

Her kan du lese mer om besøksreglene ved kommunens helseinstitusjoner. (nettsiden er ikke lengre aktiv)


Publisert: 08.08.2020 11:01
Sist endret: 11.11.2022 08:39