De siste dagene har kommuneoverlegen i Ullensaker fått melding om to tilfeller av britisk mutert virusvariant hos personer bosatt i kommunen. Det første tilfellet gjelder en person som har vært på reise i England. Personen var i karantene og deretter isolasjon siden ankomst til Norge, og har kun hatt nærkontakt med nærmeste familie. Disse er i karantene og testes. Det andre tilfellet gjelder en person som er blitt smittet på arbeidsplassen sin i Oslo. Vedkommende har kun hatt nærkontakt med nærmeste familie, som er i karantene.

- Jeg antar at en del innbyggere vil lure på om faren for spredning av mutert virus er høyere i Ullensaker nå som vi har to påviste tilfeller. Ettersom smitten hos disse personene lar seg spore, nærkontaktene deres er få og de har sittet i karantene, frykter jeg ikke at vi vil få et utbrudd av mutert virusvariant i Ullensaker på grunn av disse smittetilfellene, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Enkelttilfeller av britisk mutert virus er påvist i en rekke norske kommuner. Dette er i utgangspunktet ikke noe som gir stor grunn til bekymring, så lenge smitten kan spores tilbake til utlandet eller et kjent tilfelle, den smittede er i isolasjon og nærkontakter i karantene. Det som har skjedd i Nordre Follo, er at man har oppdaget tilfeller av mutert virus som ikke lar seg spore, og at det har oppstått utbrudd av slik smitte. Tilfellene i Ullensaker lar seg altså spore, de smittede er i isolasjon og nærkontaktene er i karantene. Det foreligger ikke mistanke om utbrudd av viruset.

Ekstra smitteverntiltak?

Vil det nå bli iverksatt ekstra smitteverntiltak i Ullensaker og bør innbyggere være ekstra forsiktige?

-Smittevernet som beskytter mot mutert virus er det samme som beskytter mot det vanlige viruset. Folk skal derfor bare fortsette å følge smittevernrutinene som gjelder. Det er ingenting som tilsier at vi har grunn til å frykte at viruset har spredd seg i kommunen, og derfor trenger ikke verken kommunen eller befolkningen å endre på sine rutiner. Kommunen fortsetter å følge opp etablerte rutiner for smittevern, testing og smittesporing, forteller kommuneoverlegen.

Ytterligere åtte tester med påvist koronavirus fra personer bosatt i Ullensaker er undersøkt for virusmutasjonen. Ingen av prøvene viste britisk mutasjon. Alle disse testene var stikkprøver i henhold til Folkehelseinstituttets rutiner, og hadde ikke bakgrunn i mistanke om utbrudd med virus med britisk mutasjon i kommunen.


Publisert: 02.02.2021 12:09
Sist endret: 02.02.2021 12:18