Når reisende fra land i den sørlige delen av Afrika tester positivt på Covid (SARS-CoV-2) ved ankomst til Gardermoen, ønsker de sentrale helsemyndighetene at prøvene skal undersøkes nærmere, for å finne ut om det kan være snakk om omikron-varianten av viruset. Kommuneoverlegen i Ullensaker har så langt sendt innbedt om sekvensering av tre positive prøver. Bekreftende sekvenseringsresultater forventes i løpet av arbeidsdagen i dag, men basert på screeningresultatet ved FHI så er prøvene sannsynlige tilfeller med omikron.

- Alle de tre reisende som testet positivt ved ankomst til Gardermoen ble umiddelbart isolert på et karantenehotell. Der blir de ivaretatt og de er underlagt svært strenge smitteverntiltak, forklarer Kommuneoverlege Einar Kristian Borud

Han understreker at dette dreier seg om personer som kom med fly inn til Norge over Oslo Lufthavn, og at det ikke dreier seg om smitte som er identifisert ute i kommunen.

- Som alle andre kommuner så følger vi selvsagt med på smittesituasjon i Ullensaker, men de positive prøvene det er snakk om her dreier seg bokstavelig talt om isolerte tilfeller av reisende, sier Borud

Kommuneoverlegen ser ingen grunn til å endre noe på de rutinene som nå er etablert, som følge av dagens nyheter.

- Ordningen med karantenehotell og isolasjon for de som tester positivt er nettopp for å hindre at smitte sprer seg, uavhengig av hvilken virusvariant det er snakk om. Det systemet vi har satt opp på oppdrag fra sentrale myndigheter er i tråd med det som er de nasjonale retningslinjene og innreisereglene, forklarer han.

Se pressemelding fra FHI her.

Mer om gjeldende innreiseregler her.


Publisert: 01.12.2021 13:23
Sist endret: 11.01.2022 08:09