Innhold

I forbindelse med jul og nyttår gjør vi oppmerksom på at det er innkjøring på flere ruter når det gjelder tømming av avfall. Dette betyr at avfallet kan bli hentet på en annen dag enn normalt. 

Følg med i avfallskalenderen din. Avfallet blir hentet på dager merket med blått i kalenderen.  Der flere dager er markert, settes avfallet ut før kl. 05:00 den første dagen.

Avfallskalender

Blir avfallsdunken din overfylt?

Husk at du kan levere inntil 2 blanke sekker med brennbart restavfall til Miljøstasjon Dal Skog, uten å betale for dette.


Publisert: 21.12.2017 08:33:10
Sist endret: 21.12.2017 08:33