Innhold

Tømming vil foretas etter følgende plan for alle anlegg som er pålagt årlig tømming. Anleggseier må varsle kommunen senest 7 virkedager før planlagt tømming dersom tidspunktet ikke passer. Anleggseier må gjøre anlegget klart for tømming.

Rode Oppstart uke                     Ferdig uke                       
Rode 7 16 20
Rode 10 - Minirenseanlegg       21 31
Rode 2 32 33
Rode 3 33 35
Rode 4 36 38
Rode 5 38 39
Rode 6 40 43
Rode 1 44 45
Rode 8 og 9 45 48

Rodekart

For mer informasjon, kontakt vann-, avløp-, renovasjon- og vegenheten på telefon 66108000.


Publisert: 31.03.2017 08:50:06
Sist endret: 31.03.2017 08:50