110 km merkede turstier

Turkart for UllensakerUllensaker Turlag og Ullensaker kommune har i flere år samarbeidet om å skilte og merke turstier til glede for turglade mennesker.

Det er nå ca 110 km med merkede turstier i Ullensaker. Alle stier er merket i henhold til Den Norske Turistforeningen´s egen merkestandard med skilt og blåmerking på trær og stolper. Det vil være egne kartoppslag på sentrale steder. Stiene går i skog og mark og det er derfor enkelte våte partier.

 

Områdene som er merket:

  • Nordbytjernet
  • Langelandsfjellet og Rambymarka
  • Åsmarka
  • Jessheim Nord
  • Hovinfjellet
  • Nordkisa turområde

Vi har nå laget et hefte med kart over alle områdene som så langt er merket. Vi håper kartene vil hjelpe folk til å komme seg ut på tur, og gjerne få folk til å gå på nye steder hvor de ikke er så kjent fra før.

Kartene er tilgjengelig på turlagets nettside og kommunens nettsider.

Kartene er også tilgjengelig i trykket format på Rådhuset / biblioteket, Frivillighetens hus på Jessheim, Jessheim storsenter og i alle KIWI butikker i Ullensaker.

I tillegg vil turstiene være tilgjengelig på ut.no

Ullensaker turlag og Ullensaker kommune vil takke alle velvillige grunneiere som tillater oss å merke og skilte turstier.


Publisert: 05.06.2020 15:05
Sist endret: 24.06.2020 15:08