Turstien i Hiltonskogen er stengt og skal ikke benyttes. Kommunen har stengt stien som et føre-var-tiltak grunnet store nedbørsmengder og fordi det har forekommet jordutglidning her tidligere.

Vi vet at mange er bekymret for leirskred i disse dager. Derfor er det viktig å understreke at kommunen har god oversikt over grunnforholdene i dette området. Det ble gjennomført geotekniske undersøkelser i Hiltonskogen i 2020, og disse tilsier ikke at det er behov for tiltak i området. Kommunen følger allikevel opp med en ny vurdering av området med geotekniker grunnet henvendelser fra brukere av stien og fra beboere på Kløfta.


Publisert: 21.01.2021 17:58
Sist endret: 21.01.2021 17:58