Innhold

Resultatet av TV-Aksjonen 2020

Takk til alle i Ullensaker som bidro til TV-Aksjonen og kampen mot plast i havet! Vi samlet inn mer penger i år enn vi gjorde i fjor. Og endte med 1 289 581 kr. Detaljert oversikt over resultatet finnes her:
https://giverstafett.no/viken/ullensaker

Årets aksjon går til WWF

Pengene som samles inn i år går til WWFs arbeid med å bekjempe plastproblematikken i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Med midler fra TV-aksjonen skal WWF bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker.

TV-Aksjonen søndag 18. oktober i Ullensaker 

Vi markerer dagen med teaterstykket "Alba trosser alt" på kulturhuset. Kulturskolen har laget kunst av plast og danser mellom forestillingene. I tillegg vil vi spre litt glede i sentrum med korpsmusikk. Skolekorpset spiller konsert i sentrum fra varaordførers traktor - så hører du korpsmusikk på søndag er det til inntekt for TV-Aksjonen og kampen mot plast i havet! De avslutter runden med en konsert utenfor rådhuset kl.14.00. 

Her er de digitale bøssene våre

Selv om vi ikke får gått søndagsturen med bøssen i hånden i år har vi opprettet en digital bøsse for hver skolekrets i Ullensaker, samt en for Ullensaker generelt om du ikke vil gi i tilknytting til et område.

Du kan også bli digital bøssebærer

Dersom du selv vil opprette en egen digital og personlig bøsse kan du gjøre det på www.blimed.no. Beløpene som kommer inn i våre skolebøsser eller i din personlige bøsse vil registreres som en del av totalbeløpet for Ullensaker kommune. Givere kan gi anonymt med vipps eller bankkort.

Givermuligheter

Givermulighetene i år er å gi i en av våre digitale bøsser eller lir digital bøssebærer og gi i egen bøsse. Eller så kan du: 

  • Vippse til 2133
  • Ringe 822 08 008 og gi 300 kr
  • Gi til konto 8380.08. 09005 
  • Skrive ut giro

Årets tema er noe vi er opptatt av: Et rent hav uten søppel

Plasten i havet truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker. Med konkrete tiltak skal årets aksjon redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet, i samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal WWF redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. Midlene skal gå til å samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, redusere bruken av unødvendig plast og jobbe for at beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030.


Publisert: 18.10.2020 09:10:40
Sist endret: 19.10.2020 11:16