I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine.

- Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt en prioriteringsliste som Ullensaker vil følge, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Risikogrupper i prioritert rekkefølge

Følgende personer har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, og anbefales derfor koronavaksine:

 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Personer over 85 år
 • Personer mellom 75 og 84 år
 • Personer fra fylte 65 år til 74 år
 • Personer 18-64 år med en eller flere av følgende sykdommer/tilstander:
  • Organtransplantasjon
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekrafteller lungefunksjon  
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
  • Fedme (KMI ≥ 35 kg/m2
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • Immunsvikt
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag 
  • Demens 

Andre målgrupper

I tillegg vil koronavaksine kunne være aktuelt å innføre i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for følgende grupper:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Enkelte strengt definerte yrkesgrupper i kritiske samfunnsfunksjoner

Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene, men dette kan endres dersom smittepresset øker, og hvis smittesituasjonen i helseinstitusjonene endrer seg

- Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Du skal ikke kontakte kommunen eller fastlege for å sette deg på venteliste, sier kommuneoverlege Einar Kristian Borud.

Gjennomføring av vaksinasjon

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis for de som vaksineres. Beboere på våre institusjoner vil få vaksinen på institusjonen av ansatte der.

Det er særdeles viktig at alle møter opp til tiden sin, og du vil da få ny time om minimum 21 dager for andre dose.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på vår nettside

Mer informasjon om koronavaksine: Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp 


Publisert: 18.12.2020 13:13
Sist endret: 18.12.2020 13:21