Innhold

Mange småbarnsforeldre kjenner seg nok igjen i problematikken med kommunikasjonen med barnehagene. Det er ofte utallige lapper, eposter, muntlige beskjeder og oppslagstavler man må holde oversikt over. Det er ikke bare en utfordring for mottakerne av beskjedene, men det krever også mye av personellet i barnehagene å holde alt oppdatert.

- Det skal være enkelt å være foresatt for barn i Ullensaker kommunale barnehager, da må vi også jobbe effektivt med kommunikasjonen mellom barnehagen og hjemmet, sier Bodil Moe, barnehagesjef i Ullensaker kommune.

1.mars i år innførte vi MyKid som plattform for kommunikasjon.

Barnehagepersonellet sluttet momentant med lapper og eposter, dette for at vi ikke kan undergrave vårt eget valg. Nå finnes all informasjonen på MyKid, og bare der. Det ble sikret at alle foresatte tok i bruk den nye plattformen.

- Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre. Og vi ser at de tar det i bruk, det er en god tilbakemelding for oss, sier Bodil Moe

MyKid lastes ned som en app på telefonen. All informasjonen fra barnehagen kommer da direkte til mobilen. Begge foreldrene kan være registrert og følge sitt barn. De får blant annet beskjed om at barnet er registrert inn i barnehagen, når barnet sover og når det registreres ut.

- Det skjer med jevne mellomrom at travle foreldre kommer for å hente barnet sitt, men så har den andre forelderen allerede hentet. Såkalt dobbelthenting kan vi kanskje være med på å unngå ved at de kan sjekke appen om de er i tvil om hvem som skulle hente denne dagen. Vi ønsker også å bidra til at familien får en fin ettermiddag. I stede for å spørre den som har hentet om han eller hun sjekket hvor lenge barnet sov på oppslagstavlen så kan de sjekke appen, sier Bodil. 

Sikker effektiv og god kommunikasjon

Verktøyet er tilgjengelig for alle alltid. For barnehagestyrere betyr dette at dersom de sitter i et møte og får beskjed om sykdom blant personellet kan de sjekke hvor mange barn som er kommet på de forskjellige avdelingene og hvor personellet er best rustet til å stille opp. De kan altså omorganisere og gjøre tilpasninger raskt, effektivt og enkelt.

Barnehagene registrerer på nettbrett. Alle avdelingene i de kommunale barnehagene har hvert sitt nettbrett.

MyKid Brukes til å sende beskjeder til foresatte og mellom medarbeiderne i barnehagene.

- Dersom vi har lagt ut informasjon om karneval kan vi følge med hvem som har lest og hvem som ikke har lest beskjeden. Dette gjør at vi kan ta kontakt med de få som ikke har fått med seg beskjeden og unngå at det kommer barn som ikke har kledd seg ut til karnevalet. Dette gjør det enklere og mye mer effektivt for oss. I tillegg unngår vi ubehagelige situasjoner for barnet og deres familie, sier Bodil.

My Kid har også en beredskapsmodul hvor vi kan varsle alle foreldre ved kritiske hendelser. Denne brukes kun når den må. Men da vil foreldre få en sms med beskjeden vi trenger å få ut.

- Nå kan samtalene ved levering og henting og foreldresamtaler med foresatte handle om de viktige tingene som barnets utvikling, trygghet og faglig utvikling, i stede for at vi må bruke mye tid på småbeskjeder.  Vi er glade for verktøyet som kan bidra til at vi kan fokusere mer på det vi skal gjøre. Nemlig å ruste barn og familier for livet videre, sier Bodil med et smil

Ruster opp barnehagene med flere pedagogiske ledere.

Bodil Moe forteller at de har utlyst flere ledige stillinger som pedagogiske ledere i sine kommunale barnehager. Bakgrunnen for utlysningene er en ny pedagognorm som fører til at barnehager må ha flere pedagogiske leder per antall barn.

- Vi gleder oss til å få inn flere pedagogiske ledere i barnehagene våre, dette gir større faglig trygghet og vil også være med på å bidra til det gode arbeidsmiljøet vi har i barnehagene våre. Det er alltid fint å få inn nye medarbeidere, sier Bodil - fristen for å søke til oss vil være rett etter påskeferien.

 

Fakta:

  • Vi har utlyst flere ledige stillinger som pedagogisk leder i våre barnehager - Gå til stillingsutlysning
  • Frist for å søke er 3. april
  • Bakgrunnen for utlysningene er den nye pedagognormen – les mer
  • Antall barn per pedagog blir redusert fra 18 til 14 for de som er over 3 år. Og fra 9 til 7 under 3 år.
  • Ullensaker kommune har 7 kommunale barnehager
  • I dag er det ca 850 barnehager og 60.000 foresatte som bruker My Kid løsningen i Norge

Publisert: 14.03.2018 10:39:28
Sist endret: 14.03.2018 10:39