Innhold

I forrige uke skrev Romerikes Blad om en 7-åring som gikk av skolebussen og ble «sneiet» av en lastebil i høy hastighet langs hauersetervegen i Nordkisa. En nesten-ulykke som varsler om hva som kan skje om det går galt her. I følge statens vegvesen har det blitt registrert 17 tilfeller med personskader på denne strekningen de siste 34 årene.

- Vi kan ikke ha en vegstrekning i kommunen vår som er farlig for skolebarn, eller andre innbyggere. Vi vil ha trygge veier og bilister som overholder fartsgrensene på alle veiene i kommunen vår. Sier ordfører Tom Staahle.

I dag har han sendt brev til Statens vegvesen med oppfordring om å få fortgang i arbeidet med å etablere gang-/ sykkelveg på den aktuelle strekningen. Kommunen ber også lensmannen holde et ekstra godt øye med denne strekningen fram til en gang-/ sykkelveg er etablert.

- Det som gjør denne situasjonen litt vanskelig for oss er at vi ikke har myndighet til å gjøre noe med denne strekningen selv. Det er en fylkesveg. Da er våre virkemidler å varsle Statens vegvesen. Vi oppfordrer også lensmannen om flere fartskontroller for å få bukt med farlige forbikjøringer og bilister som kjører over fartsgrensen.


Publisert: 05.09.2017 14:17:49
Sist endret: 05.09.2017 14:17