Rådmann Rune Hallingstad presenterte en helhetlig campusløsning som Harald Kværner eiendom og Ullensaker kommune står samlet om.

- Vi tror at samarbeid mellom privat, offentlig og akademia vil kunne gi den beste løsningen for et fremtidig campus her på Jessheim, Sier Hallingstad.

Sentrale og attraktive tomter midt i sentrum

På dialogkonferansen løftet Ullensaker kommune frem to tomter i sentrum som er gode for utviklingen av et Campus på Jessheim. Tomtene er klare til utvikling, og tilbyr en betydelig grad av fleksibilitet i forhold til det som måtte være OsloMet sine behov.

Jessheim by med sin nærhet til alt, gjør at man kan ha en livsstil hvor man kan gå eller sykle til alt. I tillegg er det et godt utviklet kollektivtilbud både innad i kommunen og mellom kommunene.

Bylivet på Jessheim er levende og mangfoldig, og i tråd med studenters ønsker!

Sentrale og attraktive tomter

Tomtene omkranser rådhuset, bibliotek og kulturhus med alle de fordeler og synergier som dette bringer med seg.

Arealmessig vil tomtene være mer enn dekkende for universitetets behov, og dermed også kunne tilby arealer til samarbeidende virksomheter.

Dette kan bli synet som møter en når man kommer av toget på Jessheim stasjon

- Veldig ubeskjeden mener vi at Jessheim er den optimale plasseringen for OsloMet, avslutter en smilende rådmann.

Midt i hjertet av Gardermoregionen - Midt i sentrum av Jessheim by.

Film om Gardermoregionen 

 


Publisert: 25.11.2020 15:50
Sist endret: 25.11.2020 16:09