Innhold

Utdanningsdirektoratet arrangerte konferansen i samarbeid med Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune. Målgruppa er barnehageeiere, skoleeiere, forvaltere, ledere, brukere og planleggere. Om lag 300 deltakere fra hele Norge, samt utlandet, fikk inspirasjon og nye impulser gjennom foredrag og besøk i barnehager og skoler i Ullensaker og omegn.

Flere ansatte i Ullensaker kommune har bidratt til konferansen. Rektorene ved Nordkisa skole og Gystadmarka ungdomsskole åpnet skolene sine for om lag 80 konferansedeltakere som var på befaring. Rektorene fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerene på sine foredrag og omvisninger. Lærer Christer Lysaker og tre elever på Gystadmarka ungdomsskole viste praktiske eksempler på bruk av Ipad på en teknologirik skole. Vi fikk se en engasjert lærer som har tatt i bruk læringsbrett og de tekniske løsningene på Gystadmarka ungdomsskole på en forbilledlig måte.


Publisert: 01.11.2018 09:53:27
Sist endret: 01.11.2018 09:53