Regjeringen har vedtatt å sette Ullensaker ned fra tiltaksnivå 5A til 5B fra og med 3. mai til og med 16 mai. Hva tiltaksnivå 5B innebærer kan du lese om her

I tillegg har Ullensaker en lokal forskrift som er strengere på et par områder. Det er påbud om bruk av munnbind på offentlige steder innendørs og forbud mot å være flere enn 10 personer til sammen når man har besøk hjemme. 


Publisert: 30.04.2021 17:17
Sist endret: 04.05.2021 12:16