Innhold

Ullensaker kommune ønsker barn og unge som skal begynne i 5.-10.trinn neste skoleår velkommen til gratis sommerskole en uke i skolens sommerferie.

Sommerskolen skal være en arena der elever i grunnskolen kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter en uke i skolens sommerferie. Det blir spennende, sosiale og lærerike aktiviteter innenfor mange ulike fagområder. Et sentralt mål er at elevene skal føle mestring gjennom aktiviteter med høy faglig kvalitet, samtidig som de får muligheter til å ha det gøy og få nye venner. Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å delta på noen av sommerskolens kurstilbud.

Sommerskolen gjennomføres i uke 26, 27, 31 og 32, samt noen få kurs i uke 25, 28 og 29.

Praktisk informasjon

Kursgruppene settes sammen av elever fra forskjellige skoler og er aldersblandet innen gruppene 5.-7. og 8.-10. trinn. Elevene skal meldes på kurs ut fra det trinnet de starter på høsten 2021.

Alle som får plass på et kurs, vil motta informasjon med praktisk informasjon og kontaktinformasjon.

Alle som i dag går i 4. - 9. trinn kan søke om plass på sommerskolen. Alle kan prioritere 3 kurs i sin søknad. Dette er for at flest mulig skal få tilbud om sommerskole.

Det er fortsatt ledige plasser på noen kurs. Merk at noen av kursene for 8.-10.trinn nå også er åpnet for påmelding for 5.-7.trinn. Plasser fordeles nå fortløpende, så vær rask om du vil sikre deg plass på et av kursene. Det er nå også mulig å melde på et 2.kurs for de som ønsker å delta på 2 ulike kurs i løpet av sommeren.    

Informasjon om tildeling av plasser og ventelister vil foregå via e-post som er oppgitt i søknaden. 

Lenke til påmeldingsskjema.

NB! Dersom det ønskes plass på Sommerlab, må det søkes direkte til www.forskerfabrikken.no.   

Reisekort vil bli utdelt første kursdag for de som har krysset av for det i påmeldingsskjemaet. 

Særskilt tilrettelegging

Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å melde seg på og delta på sommerskolen, uavhengig av om de trenger tilrettelegging eller ikke. Vi tilrettelegger for elever med særskilte behov i samråd med foresatte.

Arrangørene vil ha det totale ansvaret for smittevernhåndteringen vil følge de til enhver tid gjeldende forskrifter for Ullensaker kommune. Det er ekstra stort fokus på håndhygiene.

Alle som skal jobbe med sommerskoleaktivitetene får informasjon om smittevernstiltak og håndtering.

Sommerskole@ullensaker.kommune.no 

Kurstilbud 5.-7.trinn

Sommerlab er et fem-dagers forskerkurs for elever som skal begynne på 5.–7. trinn til høsten. På kurset lærer barna om naturvitenskapens spennende verden. De får utføre eksperimenter med ekte forskerutstyr og bruke kreativiteten til å løse morsomme oppgaver. Deltakerne får teste teori ut i praksis ved å forske og ha morsom fysisk aktivitet ute og inne hver dag. Sommerlab arrangeres i samarbeid med Forskerfabrikken.

Uke 26 – Skogmo skole pågår/fullført

Uke 26 - Nordkisa skole

Uke 31 – Skogmo skole

Uke 32 - Åreppen skole FULLT

Uke 32 - Jessheim skole og ressurssenter FULLT

Alle kurs foregår mandag-fredag kl. 09-15

NB! Dersom dette kurset er ditt 1.valg, skjer påmelding via påmeldingsskjema på www.forskerfabrikken.no. Dersom du i tillegg ønsker å legge inn 2. og/eller 3.valg i din søknad, søker du i tillegg via Ullensaker kommunes søknadsskjema. Du legger da inn sommerlab på 1.valg og velger andre kurs som 2. og 3.valg.  

I samarbeid med Jessheimbadet arrangeres en aktiv og variert sommerskole for elever i Ullensaker kommune.

I løpet av uken blir det svømmeaktiviteter, ballspill, løping, koordinasjon og mye mer. Her skal alle få en morsom og sosial opplevelse, møte nye venner og lære noe nytt.

Uke 26 - Jessheimbadet, mandag-fredag kl. 08.45-15.30 pågår/fullført

Uke 27 - Jessheimbadet, mandag-fredag kl. 08.45-15.30 FULLT

Uke 28 – Jessheimbadet, mandag-fredag kl. 08.45-15.30 FULLT

Uke 29 - Jessheimbadet, mandag-fredag kl. 08.45-15.30 FULLT

Sammen med Ullensaker show choir og Romerike kulturbrønn tilbys barn og unge gjennom denne uka en sjanse til å lære, praktisere og fremføre deler av Broadway musikaler mm. Det blir en enestående mulighet til å ta del i prosessen det er å sette opp en musikal, gjennom pre audition, oversettelse av manus, lage replikker og lære disse, koreografi, scenemestring, sangundervisning og produksjon av enkle kostymer og rekvisitter.

Gjennom hele uka blir det fokus på nye relasjoner og vennskap, læring, sangglede, mestring, kreativitet og fysisk aktivitet.

Campen avsluttes med en liten forestilling.

Uke 26 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-15 pågår/fullført

Uke 32 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-15

Har du lyst til å delta på spennende og morsomme opplevelser i naturen sammen med jevnaldrende?

I samarbeid med Trygg i natur arrangeres en uke med opplevelser i naturen for elever i Ullensaker. Du vil få innføring i grunnleggende ferdigheter som trengs for å klare seg ute i naturen sammen med andre. Friluftscamp kommer til å være på tur i nærnatur. Vi bruker de første dagene til å bli bedre kjent som turkamerater og lærer oss nyttige ferdigheter som vi skal få bruk for når vi i siste del av uken skal sove ute. Du og gruppa er med og bestemmer hvor vi skal, hva vi gjør og hva vi spiser.

Det blir fokus på trivsel, turfellesskap, naturopplevelser, matlaging og bevisst bruk av sansene våre i samspill med naturen og mennesker.

Uke 26 – ulike lokasjoner, mandag-fredag pågår/fullført

Et meningsfullt og inkluderende sommerferietilbud med et variert opplegg der elevene får leke og lære om næringsrik og bærekraftig mat. Fokus på å utforske mat og smak, og oppleve matglede i fellesskap.

Sertifiserte instruktører fra Smaksverkstedet leder kursene. De er ofte studenter innenfor folkehelse, ernæring eller pedagogikk som brenner for å gi barn og unge et sunt forhold til mat.

Uke 31 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-13 

Uke 32 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-13 FULLT

Har du lyst til å ha det gøy med teknologi i en uke i sommer, samtidig som du lærer noe nytt? På teknouka vil du lære hvordan du programmerer en Micro:bit til å styre lys, lyd, servoer og en liten hovercraft, og du vil få en innføring i hvordan du modellerer og 3D-printer utstyr vi trenger. Du trenger ikke kunne noe om programmering, elektronikk eller 3D-printing fra før av.

Uke 26 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-15 pågår/fullført

Uke 27 - Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-15 FULLT

Å spille sammen er morsomt og sosialt! Dette kurset fokuserer på samspill i gruppe gjennom flerbruksarrangement, og vil gi enkel opplæring på gitar, piano, Boomwhackers og djember. Vi bruker også Garageband til å lage sanger, beats, arrangere og produsere.

Uke 31 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-15

I dette kurset blir det satt fokus på bevegelsesglede, trygghet, samarbeid og kosthold. Gjennom uka vil man få mer kunnskap og bevissthet rundt egne matvaner og næringsinnhold i matvarer. Vi skal gjennom gøyale aktiviteter som både er høyt, lavt og i vann. Det blir også samarbeidsøvelser gjennom bevegelse og vi vil bruke nærområdet til hinderløyper og natursti. 

Uke 31 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-15

Er du ny i spillverden eller er du allerede en erfaren gamer? Dette kurset er for alle, jenter og gutter, uansett tidligere erfaring. Det blir en sosial og morsom uke, der vi skal utforske ulike sider av spillverden. Det blir blant annet fokus på nettvett, samarbeid, streaming, innblikk i livet til e-sportutøvere, turneringer og mye mer. Spillene som benyttes vil være tilpasset målgruppen.

Uke 27 - Jessheim, mandag-fredag kl. 10-15 FULLT

Uke 32 -  Jessheim, mandag-fredag kl. 10-15 FULLT

Dette blir en uke full av fysisk aktivitet, lek og moro sammen med andre elever. Det legges opp til varierte aktiviteter, inne og ute, for eksempel innebandy, hjørnefotball, stafetter, hinderløype, natursti etc. Bli med på en aktiv og sosial uke!

Uke 26 - Jessheim is- og flerbrukshall, kl. 09-15 pågår/fullført

Uke 32 – Jessheim is- og flerbrukshall, kl. 09-15

Er du nysgjerrig på parkour? Eller breakdance? Eller annen dans? Bli med på en ukes danseworkshop, der du får være med å prøve ut ulike typer dans og måter å bevege kroppen på, lære deg litt koreografi og teste parkour. Forkunnskaper er ikke nødvendig. I løpet av uka planlegges en tur til Oslo Parkour park.

Uke 27 – lokasjon sentralt i Jessheimområdet, mandag-fredag kl. 10-15

Denne uken handler om kreativitet og skaperglede. Her lærer dere ulike øvelser for å få frem kreativiteten, samt bringe gode ideer frem til nye løsninger.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Uke 26 – Gystadmarka ungdomsskole, onsdag-fredag kl. 10-15 pågår/fullført

Uke 31 – Gystadmarka ungdomsskole, onsdag-fredag kl. 10-15 AVLYST

Har du en kunstner i deg?

Samvær. Opplevelser. Se på kunst. Lære å tegne. Lære å male. Bruke fantasi. Ideer. Teknikker. Kunnskap. Lytte til musikk. Være til. En sommeruke med mening.

Kurset arrangeres i samarbeid med Ullensaker kunstforening og billedkunstner Torun Katarina Linge.

Uke 27 – Galleriet, mandag-fredag kl. 10-15

Har du en liten skuespiller i deg? Bli med, og fyll en uke med teater! Du får prøve deg på drama og teater på ulike måter, sammen med andre ungdommer. Du får lære deg litt skuespillerteknikk, hvordan du kan bruke kroppen og stemmen på en scene, og du får litt scenetreing. Forkunnskaper er ikke nødvendig. Kurset arrangeres i samarbeid med kulturskolen.

Uke 32 – lokasjon sentralt i Jessheimområdet, mandag-fredag kl. 10-15

Kurstilbud 8.-10.trinn

Er du glad i å spille teater?

Bli med på tre dager fulle av teater, sosialt samvær og moro på Romerike folkehøgskole. Dere får «jobbe» med teater hele dagen i små og store grupper ut fra erfaring, med kulturskolens profesjonelle teaterpedagoger.  Her blir det mye moro og masse nytt å lære! Dette kurset har 2 overnattinger på folkehøgskolen.

I tillegg vil det bli turer i vakre omgivelser, grilling, sosialt samvær, lek og moro på kveldene!

Uke 25 – Tirsdag 22.06 kl. 17.00 – torsdag 24.06 kl. 16.00

I samarbeid med Jessheimbadet arrangeres en aktiv og variert sommerskole for elever i Ullensaker kommune.

I løpet av uken blir det svømmeaktiviteter, ballspill, løping, koordinasjon og mye mer. Her skal alle få en morsom og sosial opplevelse, møte nye venner og lære noe nytt.

Uke 27 - Jessheimbadet, mandag-fredag kl. 08.45-15.30 FULLT

Uke 29 – Jessheimbadet, mandag-fredag kl. 08.45-15.30 FULLT

Sammen med Ullensaker show choir og Romerike kulturbrønn tilbys barn og unge gjennom denne uka en sjanse til å lære, praktisere og fremføre deler av Broadway musikaler mm. Det blir en enestående mulighet til å ta del i prosessen det er å sette opp en musikal, gjennom pre audition, oversettelse av manus, lage replikker og lære disse, koreografi, scenemestring, sangundervisning og produksjon av enkle kostymer og rekvisitter.

Gjennom hele uka blir det fokus på nye relasjoner og vennskap, læring, sangglede, mestring, kreativitet og fysisk aktivitet.

Campen avsluttes med en liten forestilling.

Uke 26 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-15 pågår/fullført

Uke 32 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-15

Har du lyst til å ha det gøy med teknologi i en uke i sommer, samtidig som du lærer noe nytt? På teknouka vil du lære hvordan du programmerer en Micro:bit til å styre lys, lyd, servoer og en liten hovercraft, og du vil få en innføring i hvordan du modellerer og 3D-printer utstyr vi trenger. Du trenger ikke kunne noe om programmering, elektronikk eller 3D-printing fra før av.

Uke 26 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-15 pågår/fullført

Uke 27 - Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-15 FULLT

Er du nysgjerrig på parkour? Eller breakdance? Eller annen dans? Bli med på en ukes danseworkshop, der du får være med å prøve ut ulike typer dans og måter å bevege kroppen på, lære deg litt koreografi og teste parkour. Forkunnskaper er ikke nødvendig. I løpet av uka planlegges en tur til Oslo Parkour Park.

Uke 27 – lokasjon sentralt i Jessheimområdet, mandag-fredag kl. 10-15

Har du lyst til å delta på spennende og morsomme opplevelser i naturen sammen med jevnaldrende?

I samarbeid med Trygg i natur arrangeres en uke med opplevelser i naturen for elever i Ullensaker. Du vil få innføring i grunnleggende ferdigheter som trengs for å klare seg ute i naturen sammen med andre. Friluftscamp kommer til å være på tur i nærnatur. Vi bruker de første dagene til å bli bedre kjent som turkamerater og lærer oss nyttige ferdigheter som vi skal få bruk for når vi i siste del av uken skal sove ute. Du og gruppa er med og bestemmer hvor vi skal, hva vi gjør og hva vi spiser.

Det blir fokus på trivsel, turfellesskap, naturopplevelser, matlaging og bevisst bruk av sansene våre i samspill med naturen og mennesker.

Uke 27 – ulike lokasjoner, mandag-fredag

Denne uken handler om kreativitet og skaperglede. Her lærer dere ulike øvelser for å få frem kreativiteten, samt bringe gode ideer frem til nye løsninger.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

Uke 26 – Gystadmarka ungdomsskole, onsdag-fredag kl. 10-15 pågår/fullført

Uke 31 – Gystadmarka ungdomsskole, onsdag-fredag kl. 10-15 AVLYST

Et meningsfullt og inkluderende sommerferietilbud med et variert opplegg der elevene får leke og lære om næringsrik og bærekraftig mat. Fokus på å utforske mat og smak, og oppleve matglede i fellesskap.

Sertifiserte instruktører fra Smaksverkstedet leder kursene. De er ofte studenter innenfor folkehelse, ernæring eller pedagogikk som brenner for å gi barn og unge et sunt forhold til mat.

Uke 31 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-fredag kl. 10-13

Har du en kunstner i deg?

Samvær. Opplevelser. Se på kunst. Lære å tegne. Lære å male. Bruke fantasi. Ideer. Teknikker. Kunnskap. Lytte til musikk. Være til. En sommeruke med mening.

Kurset arrangeres i samarbeid med Ullensaker kunstforening og billedkunstner Torun Katarina Linge.

Uke 27 – Galleriet, mandag-fredag kl. 10-15

Har du interesse for bil og mekking? Bli med på en hektisk, praktisk og ikke minst fantastisk uke! Du får være med å bygge opp en driftingbil på fire dager, og kjøre en dag på Gardermoen Raceway. Du får prøve å kutte, sveise, slipe, lakke, og ikke minst kjøre. Alle deltagere må ha fylt 14 år, og være forberedt på lange men morsomme dager. Legg merke til at kurset starter søndag 27. Juni. Ullensaker kommune vil besørge skyss t/r Nittedal.

Uke 26 – Driftingskolen (Nittedal) og Gardermoen, søndag-torsdag (lange dager må påregnes) pågår/fullført

Har du lyst til å lære hvordan man lager film? På filmskolen får du være med å lage en film sammen med andre ungdommer. Manus skal skrives, roller skal fordeles og spilles, filmen skal filmes og klippes. Hvilke oppgaver har du lyst til å bryne deg på? Kurset går over fire dager. Forkunnskaper er ikke nødvendig. Kurset arrangeres i samarbeid med  Lightsource.

Uke 27 – Gystadmarka ungdomsskole, mandag-torsdag (lange dager må påregnes)

Har du en liten skuespiller i deg? Bli med, og fyll en uke med teater! Du får prøve deg på drama og teater på ulike måter, sammen med andre ungdommer. Du får lære deg litt skuespillerteknikk, hvordan du kan bruke kroppen og stemmen på en scene, og du får litt scenetreing. Forkunnskaper er ikke nødvendig. Kurset arrangeres i samarbeid med kulturskolen.

Uke 32 – lokasjon sentralt i Jessheimområdet, mandag-fredag kl. 10-15

Er du ny i spillverden eller er du allerede en erfaren gamer? Dette kurset er for alle, jenter og gutter, uansett tidligere erfaring. Det blir en sosial og morsom uke, der vi skal utforske ulike sider av spillverden. Det blir blant annet fokus på nettvett, samarbeid, streaming, innblikk i livet til e-sportutøvere, turneringer og mye mer. Spillene som benyttes vil være tilpasset målgruppen.

Uke 26 - Jessheim, mandag-fredag kl. 10-15 pågår/fullført

Uke 31 -  Jessheim, mandag-fredag kl. 10-15 


Publisert: 04.05.2021 09:26:06
Sist endret: 06.07.2021 15:26