Innhold

Det er i dag, mandag 6. januar, oppdaget en vannlekkasje i Gislestubben på Kløfta.

Berørte beboere vil oppleve redusert trykk og bortfall av vann.

Vi arbeider med saken, og forventer retting i løpet av ettermiddag/ tidlig kveld.

Dersom det oppleves misfarget vann etter at vannet er tilbake, må dette spyles ut fra kaldtvannskran nærmest vanninntaket i huset. Spyl til vannet igjen ser klart ut. Dette kan ta lang tid.


Publisert: 06.01.2020 11:59:53
Sist endret: 06.01.2020 11:59