Vannlekkasje Vettalsvegen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det er oppdaget en vannlekkasje på hovedvannledningen langs Vettalsvegen.

Det pågår nå arbeid med å reparere denne.

Noen abonnenter vil bli uten vann. Arbeidet kan medføre misfarget vann langs hele Vettalsvegen, samt i nærliggende områder.
Hovedkran bør stenges i tidsrommet arbeidet pågår for å unngå eventuelle problemer i etterkant.

Dersom det oppleves misfarget vann, er det viktig å spyle dette ut gjennom kaldtvannskran nærmest mulig vanninntaket i huset. La det renne til vannet igjen ser klart ut.


Publisert: 29.10.2018 13:03:52
Sist endret: 29.10.2018 13:03